Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op woensdag 22 november hebben kiesgerechtigde Nederlanders een nieuwe vertegenwoordiging gekozen voor de Tweede Kamer. Het formeren van een nieuw kabinet kan nu beginnen. Ook voor werkgevers is dit een belangrijk proces. Er liggen immers grote vraagstukken op tafel die ook invloed hebben op de arbeidsmarkt. Op deze pagina leest u welke thema’s voor werkgevers belangrijk zijn en wat de ontwikkelingen zijn binnen deze gebieden. 

De verkiezingen zijn geweest: wat nu?

De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen zijn bekend. U kunt deze per gemeente bekijken op de website van de Kiesraad. Het is nu aan de partijen om een nieuw kabinet te vormen.

Wat de arbeidsmarkt betreft zijn er drie vraagstukken die AWVN graag bovenaan de agenda ziet van het volgende kabinet:
• kom met een duidelijke visie om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken
• gooi niet alle soorten migratie op één hoop, we hebben arbeidsmigranten nodig
• zorg voor een goed werkgeversklimaat.

We lichten deze vraagstukken verder toe in een apart artikel.

Lees het artikel


Werkgevers & verkiezingen

Wat zijn ook alweer de standpunten van de (formerende) partijen? In de aanloop naar de verkiezingen ploos AWVN de verkiezingsprogramma’s uit van deelnemende partijen en bracht de ideeën van de partijen in kaart op thema’s die voor werkgevers belangrijk zijn. U vindt onze bevindingen op Werkgeversthema’s in de verkiezingsprogramma’s: waar moet HR rekening mee gaan houden? Op die pagina kunnen AWVN-leden ook een interactieve pdf downloaden met de standpunten van 15 partijen op 19 werkgeversthema’s.

Werkgevers aan het woord

KLM

Werkgevers aan het woord

In aanloop van de verkiezingen liet AWVN verschillende werkgevers aan het woord over welke politieke thema’s zij belangrijk vinden.
Deze vierde editie: Miriam Kartman, HR-directeur bij KLM.  Ze hoopt op een aankomend kabinet met langetermijnvisie. ′We willen weten waar we aan toe zijn. We kopen vliegtuigen voor de gebruiksduur van twintig jaar.′

Verkiezingen 2023Bestaanszekerheid is misschien wel het meest bediscussieerde thema deze verkiezingen – niet gek in een tijd van sterke inflatie, flinke loonstijgingen en haperingen in productie en dienstverlening door personeelstekorten.

Joost Meulendijks en Ruben Smit gingen namens Jong AWVN in deze podcast in gesprek met Anne Megens, directeur beleid & advies bij AWVN, over het onderwerp bestaanszekerheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden