Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Voor werkgevers kan het aantrekkelijk zijn om werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt langer in dienst te houden. Zo kunt als werkgever langer gebruik kunnen maken van hun kennis en ervaring.

Lees­wijzer Inhoudsopgave

De wet die dit mogelijk maakt is sinds 1 januari 2016 van kracht: de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (wettekst). Zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte kan de inzet van gepensioneerde werknemers een van de antwoorden zijn op de vraag hoe personeelstekorten op te lossen!

Even terug... Wat is tegenwoordig de AOW-gerechtigde leeftijd?

Goeie vraag! Er zijn het afgelopen decennium, om verschillende redenen, verschillende aanpassingen geweest.  Maar dit overzicht van de AOW-leeftijd is up-to-date!

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd én AOW-uitkering, gaat dat samen?

​Als een werknemer door blijft werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft dit géén invloed op de hoogte van zijn of haar AOW. Het recht op AOW bestaat op het moment van het bereiken van de AOW-leeftijd en kan niet worden uitgesteld.

Zelfs is het mogelijk dat een werknemer bedrijfspensioen op blijft bouwen terwijl die al een AOW-uitkering ontvangt. Voor het bedrijfspensioen dat een werknemer heeft opgebouwd bij een pensioenfonds of -verzekeraar (werknemerspensioen), kan er namelijk veelal worden gekozen om dit later in te laten gaan dan wanneer de werknemers de AOW-leeftijd bereikt. Deze leeftijd kan per pensioenfonds of -verzekeraar verschillen. AWVN adviseert om bij het pensioenfonds na te gaan hoe dit precies is geregeld.

Hoeveel 'doorwerkers' zijn er?

Doorwerken na de AOW-leeftijd gebeurt steeds vaker. En zo kunnen 65-plussers óók een deel van de oplossing voor de arbeidsmarktkrapte zijn.

Werken na de AOW-leeftijdHet aantal 65-plussers met betaald werk stijgt, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2003 had 5,5% van de 65- tot 75-jarigen in Nederland een betaalde baan. Daarna steeg dit bijna elk jaar, tot 16,2% in 2022.

Een deel van die stijging komt doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs is verhoogd. Ook zonder die verhoging is er sprake van een groeiend aantal 65-plussers met betaald werk. Vóór 2013 nam het aandeel 65-plussers al duidelijk toe. Bovendien doet de toename zich na 2013 ook voor bij de 70- tot 75-jarigen, waar de verhoging van de pensioenleeftijd geen rol speelt.

[Bron: UWV, 22 februari 2023]

Nog recentere cijfers dan bovenstaande komen van een rapport van ABN AMRO (′Grijs potentieel′, februari 2024). Daaruit blijkt dat er zo’n 236.000 pensioengerechtigden betaald werk hebben.

Wat let u? Afwijkende bepalingen voor doorwerkende AOW-gerechtigden

In het arbeidsrecht zijn tal van uitzonderingen van kracht om de huiver weg te nemen bij werkgevers om het doorwerken van werknemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt in dienst te nemen of te houden. Zo zijn er voor deze doelgroep speciale regels van kracht met betrekking tot o.a. de loondoorbetalingsplicht, re-integratieverplichtingen van de werkgever, het opzegverbod bij ziekte, de opzegtermijn, de ketenbepaling en de transitievergoeding. Ook is de Wet flexibel werken buiten toepassing verklaard voor AOW-gerechtigde werknemers, zodat de werkgever niet verplicht is om in te gaan op verzoeken om uitbreiding (of vermindering) van het aantal te werken uren.
Bekijk het overzicht afwijkende bepalingen

Kan AWVN u verder helpen?

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd? Wilt u een waterdicht contract afsluiten? Neem contact op met de juridische experts op dit gebied of met een van de AWVN-advocaten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden