1,5-metereconomie

Het coronavirus heeft invloed op vrijwel alle facetten van het leven. Ook op de werkvloer zal anderhalve meter afstand voorlopig het ‘nieuwe normaal’ zijn. Deze 1,5-metereconomie brengt nieuwe spelregels en uitdagingen met zich mee. Wat betekent dat voor uw organisatie?

U wilt snel weer aan het werk binnen de nieuwe richtlijnen. Veiligheid voor uw medewerkers, klanten en toeleveranciers staat daarbij voorop. Dus, daar waar mogelijk, anderhalve meter afstand houden, thuiswerken en extra inspanningen op het gebied van hygiëne, en het gebruik van beschermingsmiddelen.

Maar de consequenties zijn groter. Uw werkprocessen moeten onder de loep worden genomen, want uw medewerkers moeten veilig werken maar óók gewoon weer aan het werk. En misschien leiden al die maatregelen ook tot de noodzaak om anders te kijken naar functies en structuur.

Op deze pagina leest u wat u kunt doen om uw organisatie gereed te maken voor de 1,5-metereconomie. Daarbij kunt u rekenen op onze adviseurs voor advies en ondersteuning op het gebied van Arbo & veiligheid, juridisch, HR-strategie, verbinding met medewerkers en onderhandelingen met vakorganisaties en medezeggenschap. Wij hebben hiertoe een multidisciplinair team opgezet dat snel en effectief samen met u kijkt wat nodig is, wat mogelijk is en hoe u daar kunt komen.

 • Coronaprotocollen

  Weten welk coronaprotocol op uw situatie van toepassing is en hoe dit in de praktijk wordt toegepast? Kijk op de speciale website over coronaprotocollen van VNO-NCW, MKB Nederland en de overheid

  Wilt u een protocol op maat voor uw sector of bedrijf, maar hebt u zelf geen expertise op het gebied van arbo-wetgeving in huis? AWVN kan u helpen bij het instellen van een werkgroep die aan de slag gaat met het protocol, het instellen van focusgroepen die toezien op de implementatie van het coronaprotocol en bij het verzamelen van praktijkervaringen.
  Neem contact op met uw AWVN-adviseur

  Wilt u samen met de vakorganisaties een protocol opstellen en implementeren? AWVN kan u onder andere ondersteunen bij het overleg met de vakbonden over de juiste toepassing van het protocol. Ook kan AWVN u, als belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van Nederland, bijstaan in het overleg met vakbonden over arbeidsvoorwaarden in (corona)crisistijd.
  Neem contact op met uw AWVN-adviseur

  Welke regels moet u vastleggen in een coronaprotocol? Download hier de AWVN-checklist Corona op de werkvloer

 • Handreiking Veilig werken in de 1,5-metereconomie

  Diverse branches en bedrijven hebben protocollen opgesteld waarin zij vastleggen hoe hun medewerkers en relaties zich moeten gedragen bij een terugkeer naar de werkvloer. Hebt u nog geen protocol en wilt u er snel mee aan de slag? AWVN heeft een handreiking gemaakt met daarin de belangrijkste zaken die u moet regelen bij het opstarten van uw bedrijf in de 1,5-metereconomie.

  Deze handreiking bevat de basisprincipes, aanzetten voor richtlijnen, voorbeelden, tips en verwijzingen naar relevante bronnen. Kleine sectoren kunnen dit document gebruiken om een eigen protocol of handreiking te maken. Daarnaast kan het worden gebruikt als leidraad voor toepassing op ondernemingsniveau.

  Download de handreiking Veilig werken in de 1,5-metereconomie

 • Van onboarding naar reboarding

  Hoe kunnen medewerkers straks met een gerust hart weer naar hun werk in deze 1,5-metereconomie’? Om de terugkeer van medewerkers op de werkplek te vereenvoudigen, heeft Appical een speciale reboarding-app ontwikkeld. Deze app ondersteunt organisaties op een laagdrempelige manier om medewerkers te informeren over het nieuwe bedrijfsspecifieke beleid en de coronamaatregelen vanuit de overheid. AWVN-leden krijgen 1000 euro korting op de installatie van deze reboarding-app.

  Lees hier meer over de voordelen van de reboarding-app

  Ledenvoordeel AWVN
  Hebt u interesse in de reboarding-app en bent u (indirect) lid van AWVN? Dan krijgt u €1000 korting op de aanschaf van deze handige tool. In plaats van €3000 euro betaalt u als AWVN-lid €2000 voor de installatie.
  Wilt u gebruik maken van deze aantrekkelijke korting? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl of tel. 070 850 86 05.

  In deze video krijgt u een korte uitleg over de werking van de reboarding-app die Appical heeft ontwikkeld om de terugkeer van medewerkers naar de werkvloer soepel te laten verlopen.

 • Thuiswerken: van uitzondering naar regel?

  Thuiswerken heeft een hoge vlucht genomen, dat was onvermijdelijk gezien de wettelijke voorschriften. Ondanks een versoepeling van de coronamaatregelen is thuiswerken (voorlopig) een blijvertje. Niet alleen omdat het nodig is om aan de nog bestaande wettelijke voorschriften en coronaprotocollen te voldoen. Maar ook omdat thuiswerken uw organisatie en medewerkers meer flexibiliteit biedt.

  Steeds meer organisaties overwegen thuiswerkbeleid. Dat omvat veel aspecten. Hulp nodig bij het ontwikkelen van thuiswerkbeleid of het opstellen van een thuiswerkreglement? AWVN kan u helpen bij het inrichten of verder ontwikkelen van het thuiswerkreglement. Bekijk hier wat AWVN voor u kan doen

  Lees hier het artikel Lockdown als motor voor meer autonomie medewerkers, over thuiswerken en duurzame inzetbaarheid.

  Lees hier de oogst uit de eerste sessie over ‘back to work’ met AWVN-leden.

 • Hoe gaat u om met de 1,5-metereconomie?

  De 1,5-metereconomie dwingt werkgevers om coronaprotocollen op te stellen, maatregelen te nemen om de 1,5 meter afstand op de werkplek te waarborgen en na te denken over een nieuwe balans tussen thuiswerken en naar het werk komen. Hoe gaat u daarmee om?

  Op 1,5 meter afstand van… Ineke Jeuster, HR-directeur bij McDonald’s

  Op 1,5 meter afstand van… Ramon de Kok, HR-directeur bij de Bijenkorf

  Op 1,5 meter afstand van… Joost Beucken, HR-directeur bij Bilthoven Biologicals

 • Samenwerking en leiderschap op afstand

  Vanaf het moment dat het coronavirus de maatschappij op zijn kop heeft gezet, werken we massaal (digitaal) thuis. Niemand weet hoe lang dit gaat duren en wat ons precies te wachten staat. Inmiddels beginnen we te wennen aan online werken en onderzoeken we wat we, op basis van deze ervaringen, willen behouden en uitbouwen in onze werkwijze. Dat brengt onherroepelijk vragen met zich mee voor organisaties, directieteams, managers, teamleiders over samenwerking en leiderschap op afstand.

  Werken in virtuele teams is niet nieuw. De basisprincipes van vertrouwen, communicatie, besluitvorming en aansturing gelden ook hier. ‘Op afstand werken’ heeft echter wel impact op de groepsdynamiek en de organisatiecultuur. Daar moet je de manier van werken op aanpassen. Persoonlijke waarden en voorkeuren in gedrag zijn hierbij een belangrijke factor.

  AWVN ondersteunt werkgevers met maatwerk (online-)advies, trainingen en workshops waarin gedrag en waarden het fundament vormen.

  Samenwerken & communiceren
  Trainingen van twee tot vier dagdelen
  Tijdens een intensieve maatwerktraining vergroot u het inzicht in uzelf en anderen met behulp van Insights discovery. Deelnemers krijgen tijdens praktische oefeningen inzicht in persoonlijke voorkeursstijlen en manieren van communicatie (in offline en online situaties). Introverte types blijken vanuit de thuissituatie ineens heel extravert te kunnen zijn!
  Elkaars stijlen leren kennen en herkennen maakt opbouwende feedback mogelijk en kan tot optimalisatie van de samenwerking in teams leiden. Inzicht in elkaar maakt het mogelijk om op een andere manier invulling te geven aan leidinggeven. Dit ondersteunt teams en leidinggevenden om tijdens het werken op afstand met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd te blijven. Wij zorgen voor een op uw situatie afgestemde training!

  Leiderschap en visievorming
  Procesbegeleiding van twee tot vier dagdelen
  Het zijn turbulente tijden voor u als werkgever. De coronacrisis heeft grote weerslag op uw organisatie en dus ook op uw arbeidsverhoudingen. Deze onzekere tijd roept spanning en vragen op, onder meer naar helderheid en hoe nu alles geregeld moet worden. Het is een zoektocht naar waar u stond voordat de crisis uitbrak en waar u nu staat.
  De praktische en prangende onderwerpen die al besproken zijn, formatie, eventuele andere roosters, opname vakantiedagen, eventuele NOW-aanvraag et cetera, worden direct gevolgd door vragen over de vervolgstappen. Wat betekent deze tijd voor nieuwe cao’s, mogelijke sociale plannen, heroverwegen van gemaakte cao-afspraken, de cao-onderhandelingen? Er rijzen vragen over inhoud, proces, richting, en vorm van het overleg: wat past nu?
  Wat bespreekt u met wie en hoe? Vragen voor directies, crisisteams, HR! Hoe doet u dat met uw mensen en met de traditionele overlegpartners zoals de ondernemingsraad en/of de vakorganisaties?
  Vanuit de AWVN-visie op constructieve arbeidsverhoudingen, onze ervaring met onderhandelingen en de kennis van de online mogelijkheden, begeleiden onze adviseurs u in deze coronacrisis bij het vertalen van uw bedrijfsdoelstellingen in een heldere HR-strategie.

  Meer informatie Neem contact op met Jan de Kramer en Reinout Scholte

0 reacties