14 mei 2020

Reguliere arbeid in andere EU-lidstaten blijft mogelijk

De verschillende berichten van de Europese Commissie en de Europese lidstaten over het reizen naar de EU en het opstarten van het toeristenverkeer, leiden tot verwarring over de vraag of reguliere werkzaamheden in andere EU-lidstaten tijdens de coronacrisis mogelijk zijn. Het antwoord daarop is eenvoudig: ja, dat is mogelijk.

Grensarbeid, detachering van werknemers, arbeid waarvoor door een lidstaat moet worden gereisd (transitverkeer) betreffen essentiële werkzaamheden, veelal vitale werkzaamheden, die gewoon doorgang kunnen vinden. Doordat de verschillende lidstaten verschillende maatregelen nemen, komt er weliswaar meer papierwerk bij kijken – zoals werkgeversverklaringen, vouchers voor vitale beroepen, fastlanes voor transport, gezondheidsverklaringen et cetera. Desalniettemin kunnen de werkzaamheden gewoon doorgaan. Dat geldt ook voor werkzaamheden door arbeidsmigranten.

Reizen van buiten de EU naar EU-lidstaten, reizen voor familiebezoek, het tanken over de grens, het reizen om toeristische redenen vallen allemaal onder niet-essentiële reizen. Verplaatsingen vanwege reguliere arbeid niet. Dat zijn essentiële reizen – en al helemaal voor mensen die vitale beroepen uitoefenen.

Voor toegang tot Nederland en de andere lidstaten van de Europese Unie, zie
Veelgestelde vragen over het coronavirus en verkeer, vervoer en reizen (Rijksoverheid).

Zie verder ook
Coronavirus: Commissie verzoekt de lidstaten de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU tot 15 juni te verlengen (EU, 8 mei 2020)
Toerisme en vervoer: richtsnoeren van de Commissie helpen veilig reizen weer mogelijk te maken en de Europese toeristische sector opnieuw op gang te brengen in 2020 en daarna (EU, 13 mei 2020)
Communication on the restriction on non-essential travel to the EU
The second assessment of the application of the temporary restriction on non-essential travel to the EU

 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden