12 november 2020

Quarantainegerelateerd verzuim: vier vragen

Steeds meer werkgevers worden ermee geconfronteerd: een werknemer mag niet op het werk verschijnen omdat hij in quarantaine moet door een mogelijke besmetting met het coronavirus. Maar de werkgever moet toch het loon doorbetalen, ook als de werknemer niet thuis kan werken. Tegelijkertijd loopt de werkgever er tegenaan dat de verzuimverzekering niet uitkeert. Dit probleem groeit explosief nu veel mensen de corona-app gebruiken. Want ook als iemand na een melding via de corona-app negatief getest wordt, moet die toch tien dagen in quarantaine blijven.

Vier vragen over quarantainegerelateerd verzuim

1. Waarom kunnen werkgevers, als een werknemer in quarantaine moet, eigenlijk geen beroep doen op de verzuimverzekering?
Simpelweg omdat er geen sprake is van ziekte. De werknemer verzuimt niet omdat hij daadwerkelijk ziek is, maar omdat hij vanwege de overheidsmaatregel thuis moet blijven. Quarantaine is geen ziekte, dus wordt dit niet gedekt door een verzuimverzekering. Alleen als een werknemer echt ziek/arbeidsongeschikt is, kan de werkgever een beroep doen op de verzekering.

2. Als een werknemer tijdens de quarantaineperiode nog eens wordt getest en die test is negatief, kan de werknemer dan weer naar zijn werk?
Nee, want de incubatietijd is twee tot tien dagen. Met andere woorden: pas na tien dagen is er zekerheid over de vraag of iemand besmet is of niet. Het maakt niet uit of je een reguliere GGD-test doet, of een commerciële sneltest. Voor lokatiegebonden werk heeft dit als effect dat iemand dus tien dagen niet op het werk kan/mag verschijnen. Daarnaast is van belang dat de werkgever de plicht heeft om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen (dit vloeit voort uit de Arbowetgeving). Daarom moet hij voorkomen dat een potentieel besmette werknemer naar het werk komt en een potentieel gevaar vormt voor andere werknemers. Als de werkgever de werknemer toch laat werken en deze blijkt enkele dagen inderdaad besmet, dan bestaat het risico dat er inmiddels meer mensen besmet zijn geraakt op het werk.

3. Maar als iemand vanuit huis werkt, en hij moet in quarantaine hoewel hij zich niet ziek voelt, mag je dan die werknemer vragen gewoon door te werken?
Als de werknemer niet ziek is en hij kan vanuit huis werken, dan kan hij ook gewoon doorwerken. De werkgever mag dit dus van hem verwachten. Werkt de werknemer niet, dan heeft hij in dat geval geen recht op loon.

4. Stel dat de coronamelder bij een werknemer geregeld afgaat, kun je dan vragen of hij misschien niet teveel sociale contacten onderhoudt?
Een werkgever kan de werknemer niet voorschrijven hoe die zich privé kan of moet gedragen. Bovendien weet je niet waar de werknemer in contact is geweest met besmette mensen. Dat kan ook op het werk of tijdens het reizen naar het werk zijn gebeurd.

Kortom…
Kern van het probleem bij quarantaine is dat de werknemer wellicht niet ziek is, maar ook niet aan het werk kan (als thuiswerken niet mogelijk is). Omdat de werknemer recht heeft op loon, zit de werkgever met de kosten. Die kan de werkgever niet verhalen op de verzekeraar, en de kosten worden ook niet gecompenseerd door de overheid die bepaalt dat de werknemer in quarantaine moet. Dat wringt, vooral voor kleine werkgevers die een werknemer soms enkele keren in quarantaine zien gaan – en aldus niet alleen met de loonkosten geconfronteerd wordt, maar ook met de kosten van de tijdelijke vervanging.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden