26 juli 2021

NOW-4 gepubliceerd, UWV-loket open

Zoals eerder aangekondigd, wordt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid met drie maanden verlengd tot en met 30 september 2021 (NOW-4). De werkgever met een omzetverlies van ten minste 20% in drie aaneengesloten maanden in de periode 1 juli 2021 tot en met 30 november ten opzichte van 2019, kan subsidie aanvragen over de loonsom in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Het voorschot, 80% van de aanvraag, wordt gebaseerd op de loonsom van februari 2021.

De regeling voor NOW-4 komt sterk overeen met haar voorganger, de derde tranche van de NOW-3, maar er is wel een aantal aanpassingen gedaan ten opzichte van de NOW-3-regeling.

De belangrijkste wijzigingen die de NOW-4 met zich meebrengt:
• ontvangen subsidie op grond van de TVL telt niet langer mee als omzet voor de vaststelling van de NOW-4. Dit geldt ook voor de NOW-3
• om de administratieve lasten voor werkgevers te verminderen, worden zes aanpassingen in de controlesystematiek van de NOW doorgevoerd. Onder meer gaan de drempelbedragen voor een derden- of accountantsverklaring omhoog. Een derdenverklaring is pas nodig bij een voorschot of vastgestelde subsidie van € 40.000 of meer; voor de accountantsverklaring ligt de grens bij een voorschot of vastgestelde subsidie van € 125.000
• bij een voorschot of vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer, worden werkgevers verplicht om voorafgaand aan de definitieve vaststellingsaanvraag voor de subsidie een overeenkomst te sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers (vakbond of bij gebreke daaraan het medezeggenschapsorgaan) over het bonus- en dividendbeleid
• de subsidie wordt berekend over maximaal 80% omzetverlies (was 100% in de voorgaande edities van de NOW).

De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 26 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Ook werkgevers die getroffen zijn door de overstromingen in Limburg en daardoor omzet mislopen, kunnen in de zesde aanvraagperiode een tegemoetkoming NOW-4 aanvragen. Voor deze werkgevers gelden dezelfde voorwaarden. Wat de reden van de aanvraag is (coronacrisis of gevolgen van de overstromingen) maakt geen verschil. Zie verder de website van het UWV.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden