dinsdag 02 november 2021

Respijt voor werkgevers die vaststelling NOW-1 niet hebben ingediend

De deadline voor het aanvragen van een vaststelling bij UWV voor de eerste tranche van de NOW (NOW-1) is zondag 31 oktober 2021 verstreken. Staatssecretaris Wiersma van SZW heeft op 1 november in de brief Stand van zaken vaststellingen NOW-1 na sluiting loket bekendgemaakt dat werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend, een laatste kans krijgen.

Geen vaststellingsaanvraag NOW-1: respijt tot 9 januari

Werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend – 9.438 werkgevers, deze groep werkgevers vertegenwoordigt ca. 320 miljoen (4%) van het totaal verstrekte voorschot – ontvangen op korte termijn een formele laatste herinnering van UWV, en krijgen daarmee nog één mogelijkheid om aan de verplichtingen te voldoen. Deze werkgevers krijgen tot en met 9 januari 2022 om alsnog de aanvraag in te dienen. Er zijn immers omstandigheden denkbaar waardoor werkgevers de deadline niet gehaald hebben.

Meer tijd nodig voor vaststellingsaanvraag NOW-1: respijt tot 6 februari

De groep werkgevers (12.213) die vóór 31 oktober 2021 heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het indienen van een benodigde derden- of accountantsverklaring, heeft daarvoor 14 weken aanvullend de tijd. Dit komt voor deze groep neer op uiterlijk 6 februari 2022.

Herstelperiode
Het kan zich voordoen dat een werkgever die niet binnen de deadline van 31 oktober een vaststellingsaanvraag heeft gedaan, vervolgens binnen de herstelperiode (periode tussen 31 oktober en 9 januari) een nog niet volledige vaststellingsaanvraag doet vanwege het nog ontbreken van een derden- of accountantsverklaring. In dat geval geldt binnen de herstelperiode wederom de mogelijkheid om conform de NOW-regeling binnen uiterlijk 14 weken de vaststelling inclusief de benodigde verklaring in te dienen.

Nabetaling of terugbetaling
De ingediende aanvragen zullen na het vaststellingsproces bij UWV leiden tot een definitief subsidiebedrag. Afhankelijk van het eerder verstrekte voorschot zal dit resulteren in een nabetaling door UWV aan de werkgever of in een terugbetaling door de werkgever aan UWV.

Betalingsregeling
UWV is coulant in het afspreken van een betalingsregeling. Voor een betalingsregeling die bij de werkgever past kan telefonisch of digitaal contact worden opgenomen met UWV, waarbij een werkgever tot maximaal vijf jaar de tijd kan krijgen om de terugbetaling te voldoen. Daarnaast kan een betaalpauze van maximaal een jaar worden ingelast en is er bij betaling in termijnen geen sprake van rente.

0 reacties