15 september 2021

Onderdelen NOW aangepast: onder andere NOW-1 subsidie tot 31 oktober

Vaststelling NOW-1 subsidie mogelijk tot uiterlijk 31 oktober a.s.! Aanvullen met derden- of accountantsverklaring mag later.

 

Minister Koolmees van SZW informeerde de Tweede Kamer dat de verschillende NOW-regelingen op enkele onderdelen aangepast zullen worden. Deze aanpassingen zien op het wegnemen van belemmeringen bij het vaststellingsproces van verschillende NOW-periodes. Daarnaast ging hij in op de stand van zaken van de vaststellingen van de NOW-1.

Stand van zaken vaststellingen NOW-1

Minister Koolmees van SZW maakt zich zorgen om de grote groep werkgevers die nog geen vaststellingsaanvraag voor de NOW-1 heeft ingediend. Meer dan de helft heeft dit nog niet gedaan. Werkgevers hebben nog tot en met uiterlijk 31 oktober 2021 om een vaststelling voor de NOW-1 aan te vragen bij het UWV. Doen zij dit niet op tijd, dan wordt de hoogte van de subsidie op nihil gesteld en moet het volledige voorschot worden terugbetaald. Dat de benodigde accountants- of derdenverklaring nog niet bij de aanvraag kan worden aangeleverd is geen probleem: bij de aanvraag kan worden aangegeven dat deze later volgt. De werkgever krijgt dan uitstel tot veertien weken na het indienen van de vaststellingsaanvraag.

Introductie nieuwe inherente beperking bij controle van de NOW-groep

Met name het concernbegrip waarmee in de NOW gewerkt wordt, leidt bij bij grote complexe internationale bedrijven tot omvangrijke accountantsonderzoeken. Samen met beroepsorganisatie Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) past het ministerie daarom het accountantsprotocol en de standaarden aan zodat het beter werkbaar is en tegelijkertijd het doel van de controle dient. Een van de wijzigingen is dat bedrijven waarvan de accountant een vastgelegde set controlewerkzaamheden heeft verricht maar waarbij nog steeds niet zeker is dat wereldwijd elke uithoek is gevonden, tien procent minder subsidie krijgen in plaats van een nihil-stelling. Zo’n 140 tot 160 bedrijven die NOW hebben aangevraagd hebben zo’n complexe structuur, gezamenlijk hebben ze tussen de 360 en 440 miljoen euro subsidie ontvangen.

Data loketten vaststelling NOW-3

Op 31 mei 2021 is aangekondigd dat accountantscontroles ten behoeve van de vaststellingsaanvragen van de NOW-3 en -4 kunnen worden gecombineerd. Op dit moment sluiten de vaststellingsloketten van elke tranche in de NOW-3 en -4 echter elk op een eigen moment, waarbij het loket van de NOW-3.1 slechts één week overlapt met het loket van de NOW-4. Dit biedt accountants en deskundige derden onvoldoende gelegenheid om de controles van de verschillende tranches gezamenlijk op te pakken. Om dat op te lossen worden de sluitingsdata van de drie tranches van de NOW-3 gelijkgetrokken met de sluitingsdatum van het loket van de NOW-4. Concreet betekent dit dat de opening van de vaststellingsloketten eruit zal zien als in onderstaande tabel.

Vaststellingsloket per tranche   NOW-periode opening loket sluiting loket
NOW-1 (eerste tranche)  Ongewijzigd maart t/m mei 2020 7 oktober 2020 31 oktober 2021
NOW-2 (tweede tranche)  Ongewijzigd juni t/m september 2020 14 maart 2021 5 januari 2022
NOW-3.1 (derde tranche) oktober t/m december 2020 3 oktober 2021 22 februari 2023
NOW-3.2 (vierde tranche) januari /m maart 2021 30 januari 2022 22 februari 2023
NOW-3.3 (vijfde tranche) april t/m juni 2021 30 januari 2022 22 februari 2023
NOW-4 (zesde tranche) juli t/m september 2021 uiterlijk 1 juni 2022 22 februari 2023

Op korte termijn zal ook het accountantsprotocol voor de NOW-3 en de NOW-4 worden vastgesteld. De Tweede Kamer wordt hierover voorafgaand aan de openstelling van het loket voor vaststellingaanvragen voor de NOW-3 op 4 oktober aanstaande nog separaat geïnformeerd.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden