28 mei 2021

Steunpakket voor banen en economie ook in derde kwartaal

Het kabinet heeft meegedeeld het steunpakket voor banen en economie, dat grotendeels zou eindigen per 1 juli 2021, voort te willen zetten in het derde kwartaal van 2021. Ook treft het kabinet extra maatregelen om bedrijven te helpen met hun gegroeide schuldenlast.

Hieronder in het kort de belangrijkste punten van het verlengde steunpakket voor banen en economie.

Verlenging van de NOW en TVL
Om werkgevers zoveel mogelijk te ondersteunen, is het kabinet voornemens de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) vrijwel onaangepast te verlengen met een periode van drie maanden.

Dat betekent voor de NOW-4 dat deze zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021 en dat, net als de NOW-3, het maximale vergoedingspercentage 85% en de loonsomvrijstelling 10% van de loonsom zal zijn. Ook blijft het minimale omzetverlies om voor de NOW in aanmerking te komen 20%, de forfaitaire opslag voor werkgeverslasten 40% en de maximale grondslag voor de vergoeding per werknemer twee keer het maximumdagloon. Als nieuwe referentiemaand voor de loonsom wordt februari 2021 gehanteerd omdat deze maand een representatiever beeld geeft van de huidige loonsom. De oude referentiemaand (juni 2020) wordt voor de NOW-4 losgelaten.

Om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel zijn gekomen met de reguliere referentieperiode beter te ondersteunen, hebben bedrijven vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL. Aanvullend daarop gaat het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL naar 1,2 miljoen euro, voor het tweede kwartaal (dus niet voor het derde kwartaal).

Samenloop NOW/TVL
Het kabinet heeft besloten de TVL-subsidie uit te zonderen van het omzetbegrip binnen de NOW-regeling voor de NOW-3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) en NOW-4. Dit betekent dat werkgevers die de NOW-3 en NOW-4 aanvragen of hebben aangevraagd, geen rekening meer hoeven te houden met ontvangen TVL-subsidie bij de vaststelling van de NOW-subsidie.

Belastingmaatregelen
Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit was drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Ook de voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van 4% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhooggaat tot 4% op 1 januari 2024.

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Tozo en TONK
Het kabinet stelt daarnaast voor Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal. De focus van de Tozo komt bij toekomstige aanvragen meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan. De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening aangepast, van 42 naar 60 maanden.

Meer informatie over het verlengde steunpakket voor banen en economie de site van de Rijksoverheid.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden