26 maart 2020

Bedrijven zeer wendbaar in crisistijd

Nederlandse bedrijven ondervinden ernstige gevolgen van de coronacrisis en voorzien forse omzetverliezen. Tegelijkertijd reageren ze zakelijk en snel. Daarbij hebben ze verschillende  maatregelen en instrumenten ter beschikking om de gevolgen van de crisis op te vangen. Veel hoop is gevestigd op overheidsmaatregelen om deze crisis te boven te komen.

Dat concludeert AWVN op basis van een ledenonderzoek naar de effecten van de coronacrisis op bedrijven.

Naast faciliteiten voor thuiswerken – meer dan 90 procent – gebruiken werkgevers bijvoorbeeld het aanpassen van dienstroosters (40 procent) en het toekennen van extra verlof (14 procent) als mogelijkheden om zich aan te passen aan deze onverwachte situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Onder factoren die hen helpen om de crisisgevolgen op te vangen noemen werkgevers onder meer de meedenkende opstelling van vakbonden en ondernemingsraden (30 procent).

Werkgevers verwachten veel van de aangekondigde overheidsmaatregelen voor behoud van werkgelegenheid. Bijna de helft denkt een beroep op die maatregelen te zullen doen.

Het ledenonderzoek werd de afgelopen dagen gehouden. Het volledige rapport kunt u hieronder downloaden.

Inlichtingen
Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden