13 augustus 2020

Bent u in een land met oranje of rood reisadvies op vakantie geweest?

Veel werknemers keren deze dagen terug van vakantie. Keert de werknemer terug vanuit een land of gebied waarvoor in verband met covid-19 een oranje of rood reisadvies geldt? Dan kan het zo zijn dat het dringende advies is om 14 dagen in quarantaine te gaan bij aankomst in Nederland. Ook als er geen klachten zijn die lijken op corona of als uit een test blijkt dat de werknemer geen corona heeft. In het reisadvies van ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) voor het land of gebied waaruit wordt vertrokken, valt te lezen of het dringende advies om in quarantaine te gaan al dan niet wordt gegeven. Maar mag een werkgever de vraag ‘Bent u in een land met oranje of rood reisadvies op vakantie geweest?’ stellen?

Mag een werkgever nu aan zijn werknemers vragen waarnaar zij op vakantie zijn geweest? En zijn werknemers verplicht hierop (naar waarheid) te antwoorden?
AWVN meent dat dit het geval is. De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van zijn werknemers. Hij moet dus alles doen wat hij redelijkerwijs kan om te voorkomen dat zijn werknemers op de werkplek met het coronavirus in aanraking komen. Dit betekent onder meer dat hij moet voorkomen dat werknemers in aanraking komen met collega’s die mogelijkerwijs met het coronavirus besmet kunnen zijn. De mogelijkheid van besmetting is er als wordt teruggereisd vanuit een land of gebied waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt.

De werkgever kan alleen aan bovengenoemde zorgplicht voldoen, als hij weet of werknemers al dan niet zijn teruggereisd vanuit een land of gebied waarvoor een oranje of rood reisadvies geldt. Hij kan daarom de instructie geven dat werknemers verplicht zijn om te melden vanuit welk land of gebied zij zijn teruggereisd, en wanneer dat het geval was. Meldt de werknemer dit niet uit eigen beweging, dan kan de werkgever dit alsnog vragen, en moet de werknemer hierop antwoorden.

Weigert de werknemer, dan is de werkgever genoodzaakt, ter bescherming van zijn overige werknemers, de weigerachtige werknemer 14 dagen naar huis sturen. Nu de reden hiervoor aan de werknemer zelf te wijten is (hij weigert immers de noodzakelijke informatie te geven), ligt loondoorbetaling, tenzij de werknemer thuis kan werken, niet in de rede.

Maak uw beleid met betrekking tot de maatregelen die u in verband met het coronavirus treft en de mogelijke arbeidsrechtelijke consequenties als werknemers instructies niet opvolgen, wel schriftelijk en duidelijk kenbaar, zodat uw werknemers weten wat er van hen wordt verwacht.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden