25 januari 2022

Uitval door ziekte en quarantaine loopt uit de hand

De uitval door ziekte en quarantaine dreigt uit de hand te lopen. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN op basis van eigen onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven.

Werkgevers schatten de uitval door ziekte en quarantaine momenteel op 12 procent, zo blijkt uit de AWVN-ledenenquête.Ook bij organisaties waar veel wordt thuisgewerkt is het geschatte percentage hoog: 9 procent. Het gemiddelde verzuimpercentage over 2021 was volgens het CBS 4,8 procent.

Meer druk op collega’s die wel kunnen werken
Het oplopende verzuim heeft tot gevolg dat de druk op doorwerkende collega’s toeneemt, zo geeft 85 procent van de werkgevers aan. Dit komt bovenop de werkdruk die toch al zeer hoog is vanwege de aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Daarnaast meldt 51 procent dat personeel moet overwerken om het werk af te krijgen. Ruim 40 procent van de werkgevers huurt extra personeel in om de drukte op te vangen en eveneens 40 procent meldt dat zij producten of diensten niet of onvoldoende kunnen leveren.
Daarmee laat het onderzoek volgens AWVN zien dat de komst van de omikron-variant van het coronavirus niet zonder gevolgen is voor werkgevers en werknemers, zelfs als omikron een milder ziektebeeld oplevert.

Kabinet moet quarantainemaatregelen heroverwegen

Een meerderheid van de ondervraagde werkgevers verwacht geen effect van de aangepaste quaraintainemaatregelen of verwacht zelfs dat uitval de komende tijd blijft oplopen. De quarantaineregels zijn op 14 januari aangepast waardoor mensen niet in quarantaine hoeven die meer dan een week geleden een boosterprik hebben gehaald en geen klachten hebben. AWVN roept het kabinet op om de quarantaineregels te heroverwegen. Niet alleen zorgen de regels nu voor onnodige uitval van personeel, ook komen werkgevers in de lastige positie dat zij onderscheid moeten maken tussen werknemers die wel en niet geboosterd zijn, terwijl zij die informatie niet mogen registreren. Om besmettingsrisico’s te beperken én mensen toch zoveel mogelijk door te laten werken, is het bijvoorbeeld mogelijk om vaker (zelf)testen in te zetten.

Steun voor mondkapjes op de werkvloer

Werkgevers staan verder in meerderheid achter het overheidsadvies om mondkapjes op de werkvloer te dragen, zo blijkt uit het onderzoek. Een groot deel stelt dat ook verplicht, zeker als werknemers geen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Bijna 80 procent van de werkgevers verstrekt gratis mondkapjes aan hun medewerkers.

Aan de AWVN-enquête namen ruim 400 werkgevers deel. Zij vormen qua grootte, sectorale en regionale spreiding een representatieve afspiegeling van het Nederlandse bedrijfsleven.

AWVN is de belangrijkste ­adviseur van Nederlandse werkgevers rond arbeidsvoorwaarden (cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen). Daarnaast adviseert AWVN haar leden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met werkgeverschap zoals duurzame inzetbaarheid, arbeidsrecht en functiewaardering.

Inlichtingen

Jannes van der Velde, tel. 06 109 133 07, j.velde@awvn.nl

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden