01 februari 2023

Deadline definitieve berekening NOW: 22 februari

Werkgevers die in de vier aanvraagperiodes tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-regeling (NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4), hebben nog een paar weken om daarvoor de definitieve berekening aan te vragen. Op dit moment moeten ruim 50.000 werkgevers nog een of meer aanvragen indienen.

Werkgevers hebben tot en met woensdag 22 februari 2023 om hun definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring. Als zij de definitieve berekening niet tijdig aanvragen, kan dat leiden tot terugvordering van het volledige voorschot.

Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben.

Deadline
De deadline voor de definitieve aanvraag is vastgesteld op 22 februari 2023 en geldt voor:
• de derde periode NOW (NOW 3.1), die liep van oktober 2020 tot en met december 2020
• de vierde periode NOW (NOW 3.2), van januari tot en met maart 2021
• de vijfde periode NOW (NOW 3.3), van april tot en met juni 2021
• de zesde periode NOW (NOW 4),  van juli tot en met september 2021

Veel werkgevers vroegen in meerdere periodes NOW aan. In totaal werden over deze vier periodes 228.000 aanvragen toegekend aan zo’n 98.000 unieke werkgevers. UWV keerde over deze vier periodes 9,1 miljard euro aan voorschotten uit.

Meer dan helft werkgevers moet nog definitieve berekening aanvragen
Van de 98.000 werkgevers die in deze vier periodes een of meer voorschotten heeft ontvangen, zijn er zo’n 48.000 (49 procent) klaar met hun aanvraag van de definitieve berekening. Maar meer dan de helft, ruim 50.000 werkgevers (51 procent), moet nog een of meer definitieve berekeningen aanvragen. In totaal gaat het dan om bijna 107.000 (47 procent) van de 228.000 uitgekeerde voorschotten waarvoor nog zo’n berekening moet worden aangevraagd.

Uitstel mogelijk voor afronden derden – of accountantsverklaring
Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van 40.000 euro of meer, hebben een zogeheten derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van hun boekhouder). Bij een voorschot of definitief bedrag boven 125.000 euro, is een accountantsverklaring nodig. Door de gecombineerde deadline voor vier periodes kunnen bepaalde controlewerkzaamheden gecombineerd worden, zodat werkgevers niet voor elke periode apart een boekhouder of accountant hoeven in te schakelen.
Niettemin zal het ook nu weer druk zijn bij boekhouders en accountants. Dit kan ervoor zorgen dat het niet lukt om op 22 februari die derden- of accountantsverklaringen afgerond te hebben. Daarom is het opnieuw mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen. UWV heeft hiervoor een formulier op de website staan. Het uitstel moet voor 22 februari worden aangevraagd.

Communicatiecampagne om werkgevers te informeren en ondersteunen
De komende tijd gaat UWV met een communicatiecampagne werkgevers nadrukkelijk informeren over de naderende deadline en over de ondersteuning die UWV biedt. Zo worden werkgevers rechtstreeks benaderd via post, mail en telefoon. Daarnaast worden werkgevers geïnformeerd via online advertenties, advertenties in vakbladen en radiospotjes.
Werkgevers kunnen alle informatie over de definitieve berekening vinden op de website van UWV. Ook kunnen ze in hun persoonlijke ′mijn NOW-omgeving′ per regeling zien wat ze nog moeten doen.

Dashboard laat ontwikkeling zien
UWV heeft op 23 januari 2023 een online dashboard gelanceerd met informatie over de definitieve berekeningen. Per NOW-periode is te zien hoeveel aanvragen er binnen zijn en hoeveel er nog gedaan moeten worden. Ook kan de informatie uitgesplitst worden naar onder meer regio, sector en bedrijfsomvang. Het dashboard laat bovendien zien hoe vaak er sprake is van nabetalingen en terugvorderingen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden