26 september 2022

Lange-termijnstrategie corona: sectorplannen en maatregelenladders

Op 16 september heeft het kabinet de lange-termijnstrategie voor de omgang met corona gedeeld.

 

Uitgangspunt is het openhouden van de samenleving. Belangrijk onderdeel van de lange-termijnstrategie zijn de sectorplannen en maatregelenladders. Hieruit blijkt welke maatregelen sectoren bij opleving van het coronavirus kunnen treffen. Bent u al goed voorbereid?

Sectorplannen en maatregelenladders

Sectoren waar veel mensen samenkomen en die vaker met maatregelen te maken hebben gehad, zijn gevraagd sectorplannen op te stellen. Deze sectorplannen bevatten verschillende scenario’s: van lichte (basis)maatregelen tot zware interventiemaatregelen bij een sterke opleving van het coronavirus.
De sectorplannen zijn gepubliceerd op de website van het VNO-NCW.

Op basis van de sectorplannen zijn door de overheid maatregelenladders opgesteld. In de maatregelenladders staat per sector weergegeven welke maatregelen binnen de sector getroffen kunnen worden. Ook deze maatregelen lopen van licht naar zwaar. Denk hierbij aan naleven van de basisadviezen tot juridisch afdwingbare maatregelen, zoals afstand houden en/of mondkapjesplicht. Voor de meeste sectoren volgen de maatregelenladders de sectorplannen.

Coronatoegangsbewijs
Een aantal sectoren heeft het coronatoegangsbewijs (CTB) opgenomen in hun sectorplan, maar momenteel is er geen wettelijke basis om een CTB in te kunnen zetten. Dit komt dan ook niet terug in de maatregelenladders. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft bedenkingen geuit om het CTB in de toekomst in te zetten. Op dit moment wordt onderzocht of er überhaupt voldoende draagvlak is voor een wetsvoorstel op dit punt.
Een vaccinatie- of quarantaineplicht voor klanten en personeel is evenmin mogelijk.

Veilige werkomgeving en RI&E
De sectorplannen en maatregelenladders richten zich met name op maatregelen om open te blijven voor klanten, gasten en publiek. Daarbij hoort ook een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers.
Op basis van de Arbowet moeten werkgevers beschikken over een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Daarin worden arbeidsrisico’s voor werknemers geïnventariseerd en wordt in een plan van aanpak aangegeven welke maatregelen men moet nemen om deze risico’s aan te pakken.
Veranderende omstandigheden leiden tot aanpassing van de RI&E en het plan van aanpak. Het kabinet roept werkgevers op de sectorplannen waar passend te vertalen naar hun RI&E en plan van aanpak.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden