22 juni 2020

Cao-overleg hervatten: ons advies voor werkgever én vakbond

Nu de maatregelen om het coronavirus in te dammen stap voor stap worden versoepeld, kunnen we weer een terrasje pikken of een avond naar de bioscoop. We kunnen weer naar kapper en fysiotherapeut voor achterstallig onderhoud. Ook werkgevers en vakorganisaties kunnen hun overleg weer hervatten. Hoe ga je terug naar de onderhandelingstafel? Arbeidsvoorwaardenadviseurs Sandra Roording, Valentijn Verpaalen, Nicole Homburg en Tammo Delhaas geven advies, aan beide kanten van de tafel.

Ons advies voor werkgevers

Stap over het gevoel heen dat fysiek vergaderen een must is, als dit door de contactmaatregelen even niet mogelijk is. Kijk hoe je de online omgeving en condities zo kunt inrichten, inclusief schorsingsruimtes online (bijvoorbeeld via Breakout rooms in Microsoft Teams), dat je een gedegen overleg kunt voeren. Houd de ontwikkelingen in je onderneming en bedrijfstak goed in de gaten. Welke onzekerheden zijn er nog, wat is de ruimte op arbeidsvoorwaardengebied? Het is nu belangrijker dan ooit om je verhaal op orde te hebben, wil je tot een acceptabele cao komen.
Onderhandelen kan weer! Probeer het online vergaderen uit en kijk wat werkt en wat niet. Zie het als iets nieuws naast het fysieke overleg, niet als vervanging daarvan. En bedenk dat het altijd beter is dan niet met elkaar overleggen. Iedereen is door de lockdown gewend aan online werken en na een paar keer pionieren met techniek komt het écht goed. Vergaderdiscipline kan zelfs beter worden, omdat mensen online voorzichtiger zijn met elkaar onderbreken. Kom samen, als werkgeversdelegatie, maar waar mogelijk ook met vakbonden.
Kijk goed naar de impact van de coronacrisis op de organisatie: heb je een nieuwe koers te gaan? Ik zie al veel kostenbesparende programma’s voorbijkomen, dat heeft impact op het budget voor het cao-proces.  Blijf contact houden met de vakorganisaties, bijvoorbeeld via informele sessies, en informeer ook het personeel over het cao-proces dat komen gaat als hiervoor al data gepland staan. Alle informatie is belangrijk. Besteed tijd aan de voorbereidingen op het proces. Wat wil en kan de organisatie (qua budget)? Let ook op de timing: misschien wil je straks niet als eerste de onderhandelingen weer opstarten.
Begin deze weken met een normaal periodiek overleg via Skype of Microsoft Teams. Bestuurders mogen vanaf 1 juli weer aan tafel komen voor cao-overleg, dus een periodiek overleg is nu zeer welkom.

Ons advies voor vakbonden

In deze onzekere tijd is het behoud van loon én werkgelegenheid een groot goed. Belangrijk daarom om contact te houden met de werkgever/sector en aandacht te hebben voor wat op lange termijn nodig is om het bedrijf gezond te houden én werkgelegenheid te behouden. Denk na over je eigen rol en de communicatie naar buiten toe. Probeer met de werkgever een gezamenlijke boodschap over te brengen naar de leden/werknemers, bijvoorbeeld over het belang van behoud van werkgelegenheid.
Houd contact. Vergeet niet dat de meeste werkgevers een telefoontje van de vakbond op prijs stellen, ook als er niet direct iets aan de hand is. Reken maar dat je ineens iets zinvols blijkt te kunnen bespreken.
Lukt het om ook langs digitale weg contact met je leden te houden? Zorg voor interne overeenstemming, zodat bestuurders weten wat wel en niet kan. Zoek ook contact met de werkgever en onderzoek samen hoe je invulling geeft aan de arbeidsverhoudingen onder onzekere omstandigheden. Polderen is nu nog belangrijker om mens en organisatie overeind te houden. Betreden we weer gebaande paden? Het zijn nieuwe tijden, spreek verwachtingen naar elkaar uit over proces en inhoud.
Zorg dat je je leden bereikt en zinvolle feedback opvraagt. Houd rekening met de specifieke bedrijfsomstandigheden. Geen looneis van 5% neerleggen bij organisaties waar het overduidelijk slecht gaat. En andersom: er zijn best bedrijven waar het nu goed gaat, dus een goede looneis is dan te rechtvaardigen. Deze bijzondere tijd vraagt dus om meer maatwerk.
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden