14 september 2020

3x loonafspraken in crisistijd

U staat aan de vooravond van nieuwe onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden. De toekomst is ongewis: er kan een tweede coronagolf uitbreken, maar die kan ook uitblijven en de economie kan zich dan sneller herstellen. In het eerste geval is er geen ruimte voor een loonstijging, in het laatste geval is die ruimte er waarschijnlijk wel. Hoe gaat u het beste om met deze onzekere situatie?

Download het artikel Adaptieve loonvorming kan huidige sociale ongelijkheid verminderen van Anthony Stigter (secretaris Economische zaken en Arbeidsmarkt bij VNO-NCW/MKB-Nederland) en Laurens Harteveld (beleidsmedewerker werkgeversvereniging AWVN) waarop deze vlog is gebaseerd.

Drie keer loonafspraken in crisistijd

Drie keer loonafspraken in crisistijd
Laurens Harteveld reikt drie mogelijkheden aan voor loonafspraken die passen bij zowel goede als slechte tijden: 1. neem een crisisclausule op in uw cao, 2. maak afspraken over een resultaatafhankelijke beloning, 3 investeer in inzetbaarheid van alle medewerkers, ongeacht contractvorm.
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden