28 mei 2020

Belastingafspraak met België thuiswerkdagen in coronacrisis verlengd

De overeenkomst tussen Nederland en België over de fiscale behandeling van thuiswerkdagen in verband met de coronacrisis, is verlengd.

Op 30 april hebben Nederland en België een afspraak gemaakt over hoe om te gaan met thuiswerkdagen tijdens de coronacrisis. Het gaat daarbij om de fiscale behandeling van de dagen die een werknemer normaliter in Nederland werkt, maar vanwege de coronacrisis gedwongen thuis werkt.

In de overeenkomst, zie bijlage, staat dat “Onderdeel 2 (afspraak over thuiswerkdagen – red.) van deze overeenkomst is van toepassing gedurende het tijdvak van 11 maart 2020 tot 31 mei 2020. Vanaf 31 mei 2020 wordt de toepassing van deze overeenkomst verlengd tot het einde van de volgende kalendermaand indien beide bevoegde autoriteiten zulks schriftelijk overeenkomen ten minste één week voor de aanvang van de betreffende volgende kalendermaand.”
In een aparte overeenkomst, zie bijlage, zijn de afspraken voor de hele maand juni 2020 verlengd.

AWVN benadrukt nogmaals dat voor het toepassen van de regeling voorwaarden gelden, zoals dat het loon toerekenbaar aan de thuiswerkdagen ook daadwerkelijk in het werkland (Nederland) moeten worden belast. Zie voor de overige voorwaarden de tekst van de overeenkomst.

Weet welke acties nodig zijn als u werknemers uitzendt naar het buitenland of uit het buitenland inhuurt en voorkom boetes. De procedures rond internationaal werkgeven zijn ingewikkeld. De nieuwe workshopcyclus internationale arbeidsmobiliteit, die op 3 september 2020 begint, helpt u daarbij. De cyclus bestaat uit vijf delen: arbeidsmigratierecht, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, belastingrecht en pensioen. Meld u hier aan

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden