18 november 2022

Thuiswerkende grensarbeiders: overgangsperiode verlengd

De overgangsperiode thuiswerkende grensarbeiders is verlengd tot en met 1 juli 2023. Dat betekent dat thuiswerken tot die datum geen gevolgen heeft voor de sociale zekerheidssituatie voor grensarbeiders.

 
De verwachting was dat vanaf 1 januari 2023 er geen uitzondering meer zou zijn voor toepassing van de Europese sociale zekerheidsverordening voor grensarbeiders die thuiswerken. Naar nu bekend is geworden is de uitzondering toch verlengd met een periode van een half jaar tot 1 juli 2023.

Dit betekent, dat thuiswerken tot 1 juli 2023 geen gevolgen heeft voor de sociale verzekeringssituatie. De reden voor deze verlenging houdt verband met de wens een structurele oplossing te vinden voor het thuiswerken en het toepassen van de regels inzake toepasselijke wetgeving van de Europese sociale zekerheidsverordening.
In de Administratieve Commissie wordt daarover overleg gevoerd en om dit overleg meer tijd te geven is besloten tot een verlenging.

AWVN vindt het een goede zaak dat deze periode verlengd wordt, zodat bedrijven de tijd krijgen hun beleid ten aanzien van thuiswerkende grensarbeiders te formuleren en daarover afspraken te maken met hun werknemers.

Zie verder de site van de SVB

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden