10 april 2020

Thuiswerken en coronacrisis: belastingafspraken Nederland en Duitsland

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de toepassing van het Nederlands-Duitse belastingverdrag in relatie tot werkdagen doorgebracht in het woonland (thuiswerken vanwege coronacrisis).

Door de coronacrisis werken veel grensarbeiders op dit moment thuis vanwege (in)reisbeperkingen. Het loon toerekenbaar aan de thuiswerkdagen is onder het belastingverdrag belast in het woonland. Dat leidt potentieel tot omvangrijke compliance issues en extra administratieve lasten voor werkgevers en werknemers, zoals AWVN eerder onder de aandacht bracht. Om dit te voorkomen, hebben Nederland en Duitsland nu afgesproken dat inkomen wordt belast in de staat waar normaal gesproken de werkzaamheden zouden zijn verricht. Er vindt, kortom, door de thuiswerkdagen geen verschuiving van de belastingplicht van het werkland naar het woonland plaats.

Met deze afspraken sluiten Nederland en Duitsland aan bij de eerdere maatregel dat thuiswerken in verband met de coronamaatregelen geen gevolgen heeft voor de toepasselijke sociale-zekerheidswetgeving. De afspraken zijn ook in lijn met de richtlijnen van de OESO van 3 april 2020.

Om aan te tonen dat de thuiswerkdagen een direct verband hebben met de coronacrisis, moet de grensarbeider een dagenkalender bijhouden over welke dagen het gaat en een verklaring van de werkgever hebben dat de thuiswerkdagen het gevolg zijn van de crisis.

Voor grensarbeiders die, los van de crisis, in het thuisland werkzaamheden verrichten geldt de regel niet. Het loon toerekenbaar aan die dagen blijven belast in het thuisland.

De overeenkomst tussen Nederland en Duitsland loopt van 11 maart tot 30 april 2020, en wordt zonder opzegging automatisch verlengd.

Meer informatie
Belastingafspraken tussen Nederland en Duitsland in tijden van corona
Kon­sul­ta­ti­ons­ver­ein­ba­rung zwi­schen der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land und dem Kö­nig­reich der Nie­der­lan­de vom 6. April 2020

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden