19 mei 2020

Wat is je temperatuur?

Een paar maanden geleden had niemand zich kunnen voorstellen dat dit een heel belangrijk onderwerp zou worden op de werkvloer: mag een werkgever de temperatuur van medewerkers opmeten? En hoe zit dat met leveranciers die op de werkvloer komen? In Azië is het een vrij gangbare praktijk: reizigers zijn er daar al jaren aan gewend op luchthavens. Doorgaans gaan we in het Westen echter anders om met privacygevoelige informatie. Hoe zit dat bij ons op dit moment op de werkvloer en zijn er best practices onder leden van AWVN?

Tijdens een online bijeenkomst van de beleidscommissie werd ook al gesproken over temperatuurmetingen onder werknemers en wat daarin volgens AWVN wel en niet verstandig is, mede gezien de uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
AWVN raadt temperatuurmetingen niet aan, om verschillende bezwaren. Privacybeperkingen is daar één van, maar vooral de constatering van bedrijfsartsen en arbodiensten dat de metingen weinig zekerheid geven over de vraag of een werknemer besmet is of niet is in dit verband relevant.

Maar let op. De AP heeft een belangrijke bijstelling gepubliceerd. “De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.”
Zolang de temperatuur dus niet wordt geregistreerd en er wordt gemeten met een apparaat dat alleen een ‘goed/fout-uitslag’ geeft, dan mag een temperatuurmeting wel degelijk plaatsvinden. Bijvoorbeeld in het geval dat een Nederlandse werkvloer veel met verkeer van over de grens in contact is, kan het medewerkers een gevoel van veiligheid geven als bij leveranciers gecheckt kan worden of zij verhoging hebben of niet. Nogmaals kan: want een temperatuurafwijking betekent geen garantie op het wel of niet hebben van covid-19.

Wat doen AWVN-leden op de werkvloer? Veel werkgevers kiezen ervoor om geen temperatuur op te nemen, om heel verschillende redenen. Maar er zijn ook leden die het toch doen, niet in de laatste plaats omdat eigen medewerkers dat prettig vinden. Bijvoorbeeld een producent in hygiëne-artikelen die gebruik maakt van warmtecamera’s. Vooral vanwege de toeleveranciers en hun gezondheid. Er wordt niets geregistreerd, maar er wordt wel gemeten. Als mensen dicht op elkaar werken omdat het niet anders kan, dan dragen ze mondkapjes.

Een werkgever met fabrieken op twee locaties in Nederland laat de temperatuur meten vanuit preventief oogpunt. En niet alleen het eigen personeel, ook vrachtwagenchauffeurs uit andere landen. Er wordt niets geregistreerd of opgeslagen, het apparaat geeft alleen een rood of groen signaal. Deze werkgever voelt zich gesteund door de eerder genoemde bijstelling van de AP dat deze vorm van temperatuur meten mag. Ook in de kranten is aandacht geweest voor het meten van de temperatuur.

In de Volkskrant van 15 mei was ASML in beeld over hoe daar met het onderwerp wordt omgegaan. “Bij chipfabrikant ASML is je lichaamstemperatuur je toegangsbewijs. Wie het Veldhovense kantoor wil betreden, stuit bij de receptie op een warmtecamera. Die meet precies hoe de interne kachel is afgesteld. Medewerkers met koorts wordt gevraagd zich ziek te melden, degenen met een gezonde temperatuur kunnen doorlopen.”

Mocht u als werkgever worstelen met dit onderwerp, raadpleeg dan uw accountmanager bij AWVN of bel met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden