Corona: re-integratieverplichtingen hetzelfde?

Logo AWVN-werkgeverslijnMoet de werkgever tijdens de coronaperiode dezelfde re-integratie-inspanningen voor zieke werknemers verrichten als in normale omstandigheden?

Als werkgever bent u door de langdurige ziekte van de werknemer verplicht om re-integratie-inspanningen te verrichten, zodat de zieke werknemer kan terugkeren in de eigen functie. Deze verplichtingen vergen veel tijd, geld en moeite. De werkgever heeft onder andere de loondoorbetalingsplicht van twee jaar bij ziekte. Verder is het uitgangspunt dat eenieder die arbeidsongeschikt is geworden zijn of haar resterende arbeidsmogelijkheden zo volledig mogelijk benut. De werkgever moet dan ook voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht om de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. Voorts kan, onder omstandigheden, van de werkgever worden verwacht om de eigen organisatie te wijzigen, zodat passende arbeid kan worden aangeboden. Als de werkgever nalatig is in het verrichten van re-integratie-inspanningen, kan het UWV een loonsanctie opleggen, waardoor de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar wordt verlengd met maximaal 52 weken.

Impact coronavirus op re-integratieproces

In beginsel moet de werkgever ook gedurende de coronaperiode de re-integratieverplichtingen nakomen. Echter, het UWV houdt bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen rekening met de impact van het coronavirus op het bedrijf en het re-integratieproces. Daarom is het voor de werkgever belangrijk om een goed gedocumenteerd re-integratiedossier bij te houden, zodat hij kan aantonen dat er, ondanks de coronacrisis, voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan. De werkgever kan bijvoorbeeld in een re-integratiedossier stellen dat door een kleiner werkaanbod geen passend werk meer uitgevoerd kon worden. Of dat de werkgever onvoldoende ondersteuning kon bieden op de werkplek door de coronamaatregelen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden