09 november 2020

Maak uw RI&E coronaproof

Met de uitbraak van het coronavirus is een nieuw arbeidsrisico ontstaan: mensen kunnen elkaar met het coronavirus besmetten op de werkvloer. Hoe u als werkgever met dit risico omgaat, bent u wettelijk verplicht vast te leggen in uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Grijp de coronacrisis dan ook aan om uw RI&E te actualiseren, door erin op te nemen welke coronamaatregelen binnen uw bedrijf gelden.

U wilt uw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving bieden en ziekteverzuim voorkomen. Om hiervoor te zorgen, stelt iedere werkgever een overzicht op van alle risico’s die in de organisatie kunnen voorkomen middels een RI&E. Hiermee pakt u gestructureerd de risico’s aan om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Het risico op besmetting met het coronavirus en de manier waarop u dit risico aanpakt, moet ook in de RI&E zijn opgenomen. Hoe pakt u dat aan? Inventariseer in elk geval de bijzondere risico’s van het coronavirus en voeg mogelijke oplossingen toe aan het bijbehorende plan van aanpak. Denk hierbij niet alleen aan 1,5 meter afstand en desinfectiemiddel, maar ook aan een gezonde thuiswerkplek en het voorkomen van bijvoorbeeld psychische klachten (door werk, stress of angst voor baanverlies) in deze bijzondere tijd.

Verplichting RI&E

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet. Deze RI&E vormt de basis van preventief beleid voor een gezonde en veilige werkplek.
Lees hier alles over de RI&E

Meer informatie
Op de website van AWVN vindt u veel informatie over corona en werk, o.a. de handreiking Veilig werken in de 1,5-metereconomie, arbotips voor thuiswerken en de handreiking Voorkom ziekteverzuim door psychische klachten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden