30 juni 2021

Wijziging NOW: tegemoetkoming maximaal 80 procent loonsom

Het gaat met de economie wezenlijk beter dan vier weken geleden ten tijde van de aankondiging van het nieuwe steunpakket. Het kabinet wil daarom de loonsubsidieregeling NOW aanpassen. Nu alle bedrijven open mogen, kunnen werkgevers in het nieuwe pakket nog maar een omzetverlies tot maximaal 80 procent opgeven. Wel verlengt het kabinet de periode waarin ondernemers uitstel van belasting kunnen aanvragen tot 1 oktober.

 

Wijziging NOW-regeling

In het nieuwe pakket dat vanaf 1 juli 2021 geldt, mag een bedrijf tot 80 procent omzetverlies opgeven voor het derde kwartaal. Dit betekent dat een bedrijf nog voor maximaal 80 procent van de loonsom een tegemoetkoming kan krijgen. Ook het voorschot wordt hierop aangepast.
Het vergoedingspercentage blijft hetzelfde als in het tweede kwartaal, net als het minimale omzetverlies van 20 procent. Dit betekent dat er voor bedrijven met een omzetverlies tussen 20 en 80 procent niets verandert.
Nu de contactbeperkingen grotendeels zijn verdwenen en bedrijven met ‘testen-voor-toegang’ open kunnen, is volledig omzetverlies als gevolg van de coronacrisis niet meer te verwachten, aldus volgens het kabinet. Daarom wordt het op te geven omzetverlies begrensd. Dit moet ook bijdragen aan het verminderen van het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik. Een omzetverliesgrens is ook overwogen voor de vaste-lastenregeling TVL maar dat bleek in de praktijk onuitvoerbaar. Door de wijziging in de loonsubsidieregeling NOW is de publicatie van de regeling vertraagd en zal ook de opening van het loket enkele weken later uitpakken.

Uitstel belasting
Het kabinet verlengt verder de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 oktober 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer ‘gewoon’ belasting betalen.

Beëindiging steunpakket
Vanwege de positieve verwachtingen over de epidemiologische en economische ontwikkelingen heeft het kabinet besloten het steun- en herstelpakket na het derde kwartaal van dit jaar (vooralsnog) niet verlengen. Als onverhoopt sprake is van grootschalige en nationale sluitingen kunnen nieuwe steunmaatregelen worden overwogen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden