Leden van NLdigital: welkom bij AWVN

AWVN: vooruitgang door vernieuwend werkgeven 

Algemene Werkgeversvereniging Nederland, kortweg AWVN, is de grootste werkgeversvereniging van Nederland. We zijn in 1919 opgericht om namens de aangesloten bedrijven onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeidsvoorwaarden. Onderhandelen over (collectieve) arbeidsovereenkomsten behoort nog altijd tot onze core business . Zo is AWVN tegenwoordig betrokken bij meer dan de helft van de cao’s die Nederland telt. Maar AWVN heeft veel meer te bieden. 

Belangenbehartiging

AWVN heeft alle expertise in huis die nodig is om elk onderwerp, alle (juridische) verplichtingen die voortvloeien uit het arbeidsvoorwaardenoverleg én het werkgeverschap, nader vorm te geven. AWVN biedt totaaloplossingen voor werkgevers. Daarnaast is AWVN – als belangenbehartiger van werkgevend Nederland, als meest relevante netwerk voor bedrijven en organisaties die werk maken van werkgeverschap – uitgegroeid tot een belangrijke speler in de polder. Dat is waarom ruim 750 individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties aangesloten zijn bij AWVN. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-profitsector. Tezamen hebben die zo’n vijf miljoen werknemers in dienst.

One-stop-shop

Bij AWVN werken we met meer dan 150 adviseurs om onze leden te helpen modern, proactief en passend werkgeverschap te ontwikkelen. Wij hebben alle expertise in huis die nodig is om elk onderdeel van het werkgeverschap optimaal vorm te geven.
AWVN biedt totaaloplossingen voor werkgevers. Wij hebben dienstverlening op het gebied van duurzame inzetbaarheid, wendbaarheid, functiewaardering, (re)organiseren, belonen, pensioen, HR-strategie, arbeidstijdmanagement, internationaal werkgeven en inclusief werkgeven. Kijk ook naar deze voorbeelden. Bovendien detacheren wij arbeidsvoorwaardenspecialisten en hebben we een eigen advocatenpraktijk: AWVN-advocaten 

Tools

Ook bieden we de nodige online tools om inzicht te krijgen in loonontwikkeling, het waarderen van functies, leren en ontwikkelen, arbeidsrecht en bijvoorbeeld internationaal fiscale vraagstukken.  

Speciaal aanbod lidmaatschap AWVN voor de leden van NLdigital 

Het lidmaatschap van AWVN biedt u vele voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat u als lid gebruik kuntmaken van onze dienstverlening. Deze dienstverlening dekt vrijwel alle aspecten van werkgeven en HR. Ook krijgt u toegang tot onze netwerken, kunt u gebruik maken van ons opleidings- en informatieaanbod en profiteert u van onze rol als belangenbehartiger van werkgevend Nederland. U krijgt een eigen accountmanager toegewezen. Deze adviseur is tevens een expert op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, dient als sparringpartner en is de linking pin tussen onze leden en onze diverse expertisegebieden. 

Uniek aanbod

Speciaal voor de leden van NLdigital heeft AWVN een uniek en eenmalig aanbod voor het lidmaatschap van onze vereniging. Bedrijven die lid worden betalen dit eerste jaar slechts 50% van het reguliere contributiebedrag. Ook bestaat de mogelijkheid om aspirant-lid van AWVN te worden. Het aspirant-lidmaatschap duurt 6 maanden en heeft alle voordelen van het reguliere lidmaatschap, echter zonder de verplichting tot contributiebetaling. Voorwaarde is wel dat u als aspirant-lid een substantiële adviesopdracht verstrekt aan AWVN. Na de aspirant-periode word u als organisatie regulier lid, tenzij u het lidmaatschap alsnog opzegt.

Graag lichten wij het lidmaatschap van AWVN verder toe. Vrijblijvend uiteraard. We doen dit telefonisch of via een (online) gesprek, waarbij we meer vertellen over het lidmaatschap en onze dienstverlening. In dit gesprek is er uiteraard ruimte om vragen te stellen en – indien relevant – concrete dienstverlening te bespreken. Maak hiervoor een afspraak Marijn van der Heiden. Hij is bereikbaar via 06-38299179 of m.heiden@awvn.nl.  

Wat krijg ik eigenlijk voor de contributie? 

Lees verder onder het filmpje Wij AWVN.

Wij zijn AWVN
Wij zijn AWVN

“Wat krijg ik eigenlijk voor de contributie?”

Een belangrijke vraag. Misschien wel het belangrijkste is dat onze leden toegang hebben tot onze brede dienstverlening, de toegang tot de one-stop-shop op het gebied van werkgeven en HR. Maar er zijn meer zaken die het vermelden waard zijn: 

  • AWVN oefent belangrijke Invloed uit op sociaaleconomisch gebied via VNO-NCW, MKB-Nederland, branches, media, politiek en vakorganisaties. AWVN zorgt dat de belangen van werkgevers optimaal worden behartigd.  
  • We zorgen voor een krachtig werkgeversnetwerk (voor onze leden vrij toegankelijke congressen, thema- bijeenkomsten en netwerken). 
  • Leden krijgen een praktisch opleidingsaanbod op terreinen als arbeidsvoorwaardenonderhandelingen, arbeidsrecht etc.  
  • Onze leden hebben toegang tot alle informatie op sociaaleconomisch en HR-terrein (zoals wetgeving, cao-informatie, benchmarks, sociale plannen en trendinformatie op het gebied van HR-beleid).  
  • AWVN agendeert HR-thema’s in Nederland, zoals duurzame inzetbaarheid, inclusie en diversiteit. 
  • Concrete dienstverlening via de Werkgeverslijn en expertadvies; zonder kosten tot 30 minuten per vraag. 
  • Kijk hier voor meer informatie over ons contributieve werk. 

Extra voor de leden van NLdigital 

Via de diverse nieuwsbrieven van AWVN worden leden geattendeerd op alle nieuwe informatie op de website: nieuws, nieuwe wetgeving en publicaties. Klik op de link voor een tijdelijke inlog en ontdek de visie van AWVN op hybride werken – voor waar veel wordt thuisgewerkt, bijvoorbeeld door corona – of lees een van onze andere publicaties die exclusief voor leden zijn.

Ten tweede heeft AWVN een voor leden gratis, exclusief en dagelijks geactualiseerd cao-dashboard ontwikkeld waarmee u zich op bedrijfsniveau kunt vergelijken met 5 relevante cao’s op het terrein van algemene salarisverhoging, looptijd en nieuws over recente cao-onderhandelingen. Vergelijk cao’s!

Voorbeelden  van onze dienstverlening
AWVN biedt veel dienstverlening aan, op heel veel terreinen. Hieronder een greep. Klik hier voor het hele overzicht.

Belonings– en waarderingsbeleid 

Beloning is primair de tegenprestatie van de werkgever voor de arbeid die de medewerker levert. Beloningsbeleid gaat in veel bedrijven veel verder dan die ruilrelatie. Daarom past hierbij een samenhangend waarderingsbeleid dat de organisatiedoelen ondersteunt. Het uitgangspunt voor de advisering van AWVN is dat beloningsbeleid gekoppeld moet zijn aan de (strategische) doelstellingen van de organisatie.  Meer informatie.
> Neem bijvoorbeeld contact met ons op om te kijken wat waarderingsbeleid kan toevoegen aan belonen.  

Duurzame inzetbaarheid  

Werknemers die gemotiveerd en bekwaam aan het werk zijn en blijven en die daardoor optimaal bijdragen aan de performance van uw organisatie: daar draait duurzame inzetbaarheid in de kern om. Dat vraagt inspanning van de werkgever en van de werknemers. Het is dan ook noodzakelijk meer aandacht te besteden aan investeringen in de productiviteit en de inzetbaarheid van alle werkenden. Deze investeringen – in gezondheid, opleiding en ontwikkeling, de organisatie van het werk, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden – vergroten het vermogen van mensen om gemotiveerd en productief aan het werk te blijven. Ze helpen de werknemer ook om aansluiting te houden met de arbeidsmarkt. Meer informatie.
> Bel één van onze DI-adviseurs om te bespreken wat bij uw organisatie past. 

Wendbaar organiseren  

Als organisatie wil je mee kunnen bewegen met ontwikkelingen zoals digitalisering en werken op afstand. Hoe je de wendbaarheid van je organisatie vergroot, dat is voor elke organisatie een ander vraagstuk. Maar er is ook een grote gemene deler: wie wendbaarder wil worden, moet medewerkers bij die beweging betrekken. Een stap die organisaties nogal eens over het hoofd zien, maar die het succes van de verandering kan maken of breken. Meer informatie.
> Meebewegen met de snelle ontwikkelingen? We bespreken graag met u waar het knelpunt zit en hoe deze is op te lossen.  

Functiewaardering  

In elke organisatie worden werkzaamheden uitgevoerd die onderling verschillend van aard en inhoud zijn. Om beloningsverschillen tussen de verschillende functies goed te kunnen onderbouwen helpen we deze functies te beschrijven, wegen en onderling in balans te brengen. Ook kunnen we helpen bij het actueel houden van het functiehandboek, door functies opnieuw tegen het licht te houden of door nieuwe functies toe te voegen. Meer informatie.
> Doordenken over functies en rollen in uw organisatie? We maken graag een plan van aanpak. 

Benchmarken  

Veel werkgevers willen de eigen arbeidsvoorwaarden regelmatig vergelijken met andere werkgevers. Met een benchmark kunnen bedrijven het eigen arbeidsvoorwaardenpakket – of specifieke elementen daarvan – vergelijken met de markt en zo bepalen hoe marktconform de eigen arbeidsvoorwaarden zijn. AWVN beschikt over een unieke database met de arbeidsvoorwaarden van ruim 400 organisaties en de beloningsgegevens van zo’n 4,2 miljoen werknemers. AWVN kent van vrijwel alle gangbare functies de zwaarte en de salarisniveaus, en heeft inzicht in de arbeidsvoorwaardenpakketten van bijna alle sectoren in Nederland. Meer informatie.
> Neem bijvoorbeeld contact op met AWVN om het sociaal plan van je organisatie te vergelijken met andere organisaties. 

Inclusief werkgeven  

Steeds meer organisaties bezinnen zich op hun rol in de samenleving en hebben een beeld van hun maatschappelijke rol of hoe zij maatschappelijke waarde kunnen creëren. Want de 20ste-eeuwse focus – alles voor de aandeelhouders – werkt simpelweg niet meer. AWVN gelooft in het belang van die maatschappelijke rol van bedrijven. Leid mensen goed op, stimuleer eigen regie, streef naar diversiteit op de werkvloer en bied ook kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Meer informatie.
> Bel één van onze adviseurs voor inspiratie of om een impuls te geven aan inclusief werkgeven in jouw bedrijf.

Waarom AWVN?
Waarom AWVN?
0 reacties