Wendbare organisatie

Als organisatie wil je mee kunnen bewegen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hoe je de wendbaarheid van je organisatie vergroot, dat is voor elke organisatie een ander vraagstuk. Maar er is ook een grote gemene deler: wie wendbaarder wil worden, moet medewerkers bij die beweging betrekken. Een stap die organisaties nog al eens over het hoofd zien, maar die het succes van de verandering kan maken of breken.

De behoefte om het aanpassingsvermogen van de organisatie te vergroten is ingegeven door veranderingen die in de maatschappij spelen. Werk is vaak niet meer in te kaderen tussen 9 en 5; de economie draait 24 uur door. Mensen hebben meer en meer keuzevrijheid en zeggenschap over hoe zij hun leven willen inrichten. Het wringt dat ze dan op hun werk moeten voldoen aan de eisen van de baas.

Binnen organisaties zie je daardoor ook een verandering: werkprocessen en medewerkers zijn minder gediend van gedetailleerde ‘vinklijstjes’, verantwoordelijkheid wordt op een lager niveau belegd, denk bijvoorbeeld aan de opkomst van zelfsturende teams. In een wendbare organisatie wordt meer verwacht van medewerkers, maar vergeten wordt vaak dat zij onzeker kunnen worden van meer wendbaarheid. Je vraagt hen tenslotte om te veranderen en dat brengt hoe dan ook een mate van discontinuïteit met zich mee. Terwijl de mens in het algemeen een zekerheidszoeker is.

Wil je je medewerkers meenemen in het veranderingsproces, dan is het goed om na te denken over het (psychologische) proces dat mensen doorlopen tijdens een verandering. Dat is vaak allerminst rationeel. Die onderstromen moet je aanspreken om ander gedrag bij je medewerkers te stimuleren.

Bekijk hier welke belangrijke onderstromen een rol spelen bij gedrag

Wendbaarheid in uw organisatie
Wat betekent wendbaarheid binnen uw organisatie? Welke vorm van wendbaarheid past bij de identiteit van uw organisatie en bij uw medewerkers? AWVN kan u helpen bij het beantwoorden van die essentiële vragen. We bespreken dit thema met u, bijvoorbeeld in een managementsessie, zodat we helder krijgen wat u onder wendbaarheid verstaat en wat ervoor nodig is om dat te bereiken, welke stappen u kunt zetten en welke mensen u daarbij moet betrekken.

 • Klantvragen over de wendbare organisatie en AWVN-dienstverlening

  U kunt onze adviseurs inschakelen voor:
  • het anders inrichten van de organisatiestructuur
  • het aanpassen van de cao of arbeidsvoorwaardenregeling met flexibiliteitsbevorderende arbeidsvoorwaarden
  • het ontwerpen van flexibiliteitsbevorderende dienstroosters (meer informatie)
  • het belonen van afwijkende werktijden (meer informatie)
  • vergroten van flexibiliteit van organisatie en personeel (meer informatie)
  • procesbegeleiding bij veranderingsprocessen (meer informatie)
  • de talenten van uw medewerkers beter tot zijn recht te laten komen (meer informatie)
  • alle juridische aspecten van flexibel organiseren
  • het begeleiden bij een reorganisatie (meer informatie)
  • het aanpassen van functies door jobcarving of jobcrafting
  • het anders beoordelen en belonen (meer informatie)
  • skillsgericht denken: zo krijg je de juiste mens op de juiste plek (meer informatie)
  • werken met rollen maakt wendbaar (meer informatie)
  • ontwikkelpaden: helderheid over ontwikkelpaden vergroot de wendbaarheid (meer informatie)
  • generieke functieprofielen: anticiperen op werk in verandering (meer informatie)

0 reacties