UCC Coffee: duurzaam product, duurzaam werken

UCC Coffee Benelux B.V. is onderdeel van UCC Coffee Europe Ltd. Vanuit Bolsward beleveren wij grote retailers in het binnen- en buitenland. Jaarlijks verlaten miljoenen kilo’s koffie onze fabriek waarvan inmiddels meer dan de helft duurzaam is. Want de vraag naar duurzame koffie groeit en UCC groeit met de markt voor gecertificeerde koffie mee.

Roosters, duurzame inzetbaarheid, UCCDuurzaamheid is ook voor de medewerkers van groot belang. Werken bij een productiebedrijf is namelijk belastend – in fysiek opzicht, maar ook vanwege de onregelmatigheid van de diensten. Nu de pensioenleeftijd verschuift naar 68 en daarna meebeweegt met de levensverwachting staat UCC, net als veel collega- werkgevers, voor de uitdaging om de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te bevorderen.
Onze medewerkers zijn trots, betrokken en loyaal. En we werken in een regio die krimpt, vergrijst en ontgroent. Dit maakt dat UCC en de bonden al jarenlang samenwerken op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Pilot duurzaam roosteren
In de bedrijfs-cao zijn daar concrete afspraken over gemaakt. Met ondersteuning van AWVN hebben we met de bonden een plan opgesteld voor een pilot duurzaam roosteren. Het plan behelst dat we stap-voor-stap de roosters aanpassen op basis van een aantal zakelijke en ergonomisch bewezen uitgangspunten – o.a. minder nachten, voorwaarts roterend, zelfroosteren en fysieke belasting (zoals nachtwerk) belonen in plaats van sociale belasting (zaterdag /zondag werken). De kern van de aanpak is: medewerkers meenemen in waarom ‘het roer om moet’ en in pilots ‘experimenteren’ met ergonomisch roosteren.

Eindbestemming bekend
De ervaring van AWVN heeft ons met name doen inzien dat je vooral op de lange termijn moet richten en moet samenwerken met de stakeholders (medewerkers, OR, bonden, werkgeversvereniging) om succesvol te zijn. Door de lange-termijnvisie is het voor iedereen minder complex om vast te houden aan de ingeslagen weg. Het project wordt soms vanwege de omstandigheden even afgeremd om vervolgens weer te versnellen. Lastig, maar niet onoverkomelijk. Immers, de eindbestemming is bekend.
Kortom, we blijven werken aan de verandering naar duurzame inzetbaarheid, zodat onze medewerkers tot hun pensioen vitaal, betrokken en productief bij UCC aan de slag kunnen blijven.

Han Meij, HR-manager UCC Coffee Benelux B.V.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden