BBio steekt met Preference thermometer in organisatie

Preference: ranking van arbeidsvoorwaarden

BBio steekt de thermometer in de organisatie

Welke arbeidsvoorwaarden vinden medewerkers belangrijk? En hoezeer zijn zij daarover te spreken? Bij de voorbereidingen op de laatste cao-onderhandelingen maakte farmaceutisch bedrijf Bilthoven Biologicals (BBio) gebruik van onderzoeksinstrument Preference om dit te ontdekken. En wat bleek? De meerderheid is hartstikke tevreden.

Preference is een digitale tool waarin medewerkers aangeven welke arbeidsvoorwaarden volgens hen onmisbaar zijn, verbetering behoeven of mogen verdwijnen. ‘Zo wordt duidelijk waar hun prioriteiten liggen. En dat is een prachtige agenda voor de gesprekken over de nieuwe cao of arbeidsvoorwaardenregeling: dáár moeten we het over gaan hebben’, zegt AWVN-adviseur Tammo Delhaas.

Als groot voordeel noemt Delhaas dat werkgevers ál hun mensen kunnen bevragen. ‘Niet iedereen is lid van een vakbond of de OR en wordt via die kanalen vertegenwoordigd. Deze tool geeft dus een veel breder beeld van de wensen en behoeften in een organisatie. Zeker omdat je onder de motorkap ook nog kunt inzoomen op zaken als leeftijd, dienstjaren, functie en afdeling.’

Ook BBio, een bedrijf dat vaccins produceert tegen onder meer polio en tetanus, zette Preference in. ‘In coronatijd, met al het thuiswerken, is het moeilijker om de vinger aan de pols te houden. Deze tool zorgt voor inzicht; het biedt ons de kans om te zien wat de medewerkers belangrijk vinden in hun werk(omgeving) en hoe tevreden zij daarover zijn’, zegt HR-directeur Joost Beucken.

BBio en bonden: elk acht arbeidsvoorwaarden voor Preference

De database van Preference bevat meer dan honderd arbeidsvoorwaarden: van salaris en pensioen tot thuiswerkbeleid en werksfeer. In de tool worden zestien onderwerpen opgenomen, die de organisatie vooraf zelf kiest. Delhaas: ‘Het is verstandig om dit in overleg met bonden en de OR te bepalen. Want dan komt er draagvlak voor de uitkomsten.’

AWVN helpt organisaties bij het inrichten van de Preference-tool, de samenwerking met vakbonden en OR, de communicatie met de medewerkers en de analyse van de resultaten. Zo visualiseert AWVN de uitkomsten in een kwadrant met de assen ‘belangrijkheid’ en ‘tevredenheid’.

Bij BBio hebben ze het proces inderdaad samen met de twee vakbonden doorlopen. Beucken: ‘Een van onze bedrijfswaarden is ‘samenwerken’. Dan gaat het niet alleen om samenwerking met collega’s, maar ook met externe partijen. De samenwerking met de bonden toont aan dat wij deze waarde als directie serieus nemen en de cao zien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.’
Hij vervolgt: ‘Wij hebben acht arbeidsvoorwaarden voor de tool uitgekozen en de bonden ook. Daarna hebben we samen twee virtuele meetings georganiseerd voor leidinggevenden en medewerkers om uit te leggen wat de bedoeling was. Dit waren eveneens gelegenheden voor de vakbonden om meer zichtbaarheid voor zichzelf te creëren.’

Verrassende uitkomsten

Medewerkers vullen de tool online in. ‘Dat gaat snel en eenvoudig: het vergt 5 à 10 minuten en is gegarandeerd anoniem. Het is ook leuk om te doen, je moet een balletje in een ranking zetten. Gamers hebben meegedacht over de vormgeving van de tool, en die weten natuurlijk wel wat visueel aantrekkelijk is. Het gevolg van deze gebruiksvriendelijkheid is dat de respons vaak hoog is: gemiddeld tussen de 65 en 85 procent’, zegt Delhaas.

bbio preference‘De tool zorgt voor inzicht. Het biedt ons de kans om te zien wat de medewerkers belangrijk vinden in hun werk(omgeving) en hoe tevreden zij daarover zijn’
Joost Beucken, HR-directeur BBIO

Bij BBio deed ruim de helft van de 550 medewerkers mee. Beucken vond het spannend om de uitkomsten te zien (‘Dan weet je toch of je als HR-professional goed bezig bent of niet’). Het bleek dat de mensen waarde hechten aan werkplezier, basissalaris, vakantiedagen, flexibel werken en ontwikkelmogelijkheden en dat twee derde van hen daar ook daadwerkelijk tevreden over is. ‘Dat beeld was homogeen, dwars door alle type functies en afdelingen heen. Een heel kleine groep – 6 procent – was niet tevreden.’

Soms zijn de uitkomsten verrassend, aldus Delhaas. Het valt hem op dat medewerkers het salaris lang niet altijd bovenaan de prioriteitenlijst zetten. ‘Ook bij BBio vonden zij eigen ontwikkeling en regie zwaarder wegen. Dat is mooi omdat het bedrijf veel investeert in welzijn. Iedereen mag meedoen, is het devies. Zo is er aandacht voor intellectuele en sportieve ontwikkeling en kunnen de medewerkers gratis een beroep doen op een coach.’

Duurzame inzetbaarheid

Toch gaat Beucken na deze mooie uitslag niet achterover leunen. ‘Op het gebied van duurzame inzetbaarheid kunnen we nog wel wat stappen zetten. Wij willen graag dat iedere medewerker een persoonlijk plan maakt waarin staat wat hij of zij nodig heeft om nu en in de toekomst vitaal en met plezier te blijven werken. Dit is een cultuurverandering: medewerkers moeten ineens gaan nadenken over hun werkende leven, en leidinggevenden krijgen een coachende rol. Als werkgever reiken wij hierbij verschillende keuzemogelijkheden aan en maken budget vrij.’

De HR-directeur noemt het cruciaal dat ook oudere medewerkers bijblijven. ‘Uit de uitvraag bleek dat zij de werksfeer op de afdeling en de mogelijkheid om kennis over te dragen van belang vinden. Daarnaast werd duidelijk dat jongere medewerkers graag gecoacht willen worden. Win-win dus. Aan ons de taak om hier de komende tijd structureel handen en voeten aan te geven.’

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden