Fujifilm: van ondernemings-cao naar arbeidsvoorwaardenregeling

Een ondernemings-cao omzetten naar een arbeidsvoorwaardenregeling, dat doe je niet iedere dag. Daarom schakelde Fujifilm Imaging Products & Solutions B.V. de hulp van AWVN in. Gerwin van der Lei begeleidde de overgang en Astrid Zuidinga lichtte de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling juridisch door. Het resultaat mag er zijn: het merendeel van de medewerkers tekende voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket.

Nella Rijndorp, manager HR bij Fujifilm: “Zo’n project doe je niet elke dag, maar met advies en ondersteuning van AWVN hebben we bij Fujifilm de ondernemings-cao op een goede manier kunnen omzetten naar een arbeidsvoorwaardenregeling.”

“Al in de voorbereidende fase hadden we veel contact met onze OR en zijn adviseur en hebben we de medewerkers meegenomen in dit proces. De directie had ook veel aandacht en begrip voor pijnpunten bij de medewerkers en heeft hierop prima geanticipeerd.”

“AWVN-arbeidsvoorwaardenadviseur Gerwin van der Lei heeft ons veel inspiratie gegeven en dit proces deskundig begeleid. Na een juridische check op de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling door AWVN-advocaat Astrid Zuidinga hebben Gerwin en Astrid samen op een heldere manier voorlichting gegeven aan al onze medewerkers, met als doel het draagvlak voor de verandering verder te vergroten.
Dit alles heeft erin geresulteerd dat we samen met AWVN een fantastisch traject hebben doorlopen met een zeer mooie uitkomst. Veruit de meeste medewerkers hebben getekend voor het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket. Ook hebben deze presentaties en de uitleg over de rol van de OR ertoe geleid, dat alle vacatures in de OR vervuld zijn. Dat biedt een solide basis voor de dialoog met onze medewerkers.”

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden