DSV Solutions: professioneel indelen, eerlijk belonen

Tot 2011 was het bij DSV Solutions gebruikelijk dat elk van de negen Nederlandse vestigingen de eigen functies en functiebeschrijvingen beheerde. DSV wilde meer lijn brengen in het functiegebouw.

Vraagstuk

Bij DSV Solutions in Nederland werken zo’n 1.200 medewerkers, verdeeld over 9 vestigingen. Daar werkte men met maar liefst 188 functiebenamingen. HR-coördinator Marieke de Rouw: ‘Mensen met verschillende functiebenamingen doen soms vrijwel hetzelfde werk. Toch is daar dan een andere functienaam en soms zelfs een ander salaris aan gekoppeld. Dat is natuurlijk niet professioneel, maar ook zeker niet fair.’

Oplossing

DSV Solutions bracht met hulp van AWVN en met gebruikmaking van AWVN-methode ORBA lijn in het functiegebouw. Managing director Rien van den Heuvel: ‘Het levert helderheid en helpt de organisatie verder professionaliseren. Met het nieuwe functiegebouw is duidelijk welke functies we hebben, is de beschrijving van gelijke functies bij verschillende vestigingen gelijk en hoort er ook eenzelfde beloning bij. Gelijke monniken, gelijke kappen’.

Resultaat

In plaats van de 188 functiebenamingen zijn er nu ongeveer 50. Dat maakt functies, werkzaamheden en de bijbehorende beloning transparant. Leidinggevenden kunnen uitleggen, waarom een medewerker (nog) niet helemaal voldoet. Het is duidelijk welke kennis en vaardigheden nodig zijn om door te kunnen groeien. En – niet onbelangrijk voor medewerkers – wat de beloningsperspectieven zijn. Het inieuwe functiegebouw geldt vanaf april 2013. Directie en projectteam benadrukken dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid.

Over DSV Solutions en de inzet van AWVN

DSV Solutions is de logistieke divisie van het aan de Deense beurs genoteerde, wereldwijd opererende DSV, een toonaangevende speler op het gebied van lucht- en zeevracht, wegtransport en logistiek. De divisie Solutions in Nederland biedt logistieke totaalconcepten aan, teneinde waarde toe te voegen aan de supply chain van haar klanten.

Inzet van AWVN
• Adviseren over referentiefuncties
• Trainen projectgroep: zelf functies te beschrijven
• Meekijken bij functies beschrijven
• Toetsen functiedocumenten op locaties
• Waarderen referentiefuncties
• Afstemmen met vakbonden over functiegebouw
• Trainen Indelingscommissie: zelf niet-referentiefuncties indelen
• Adviseren bij indelen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden