Eigentijdse HR-strategie en arbeidsvoorwaarden Buma/Stemra

Muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra vroeg de begeleiding van AWVN om de HR-strategie en arbeidsvoorwaarden beter aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen binnen en rond Buma/Stemra.

Vraagstuk

Buma/Stemra is de organisatie die ervoor zorgt dat componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers een eerlijke vergoeding krijgen als hun creaties worden gebruikt. Afnemende cd-verkoop, toename van online muziekdiensten, nieuwe regelgeving uit Brussel en toenemende concurrentie maakten het noodzakelijk dat Buma/Stemra de eigen organisatie en daarmee ook het HR-beleid moderniseerde.
De wereld van muziekrechten is volop in beweging, onder meer door technologische ontwikkelingen, Europese regelgeving en toenemende concurrentie.

Aanpak

Het traject startte met een vraag over het moderniseren van arbeidsvoorwaarden, zo vertelt AWVN-adviseur Jaap Withaar. In gesprek met de opdrachtgever is dit verbreed naar de HR-strategie als verbinding tussen de organisatiedoelen en arbeidsvoorwaarden. “Vervolgens zijn we aan de slag gegaan. Via focusgroepen met werknemers hebben we in de organisatie uitgevraagd wat de actuele ontwikkelingen volgens de medewerkers betekenen voor Buma/Stemra als organisatie. Een duidelijke visie, het belang van de klant, het leveren van kwaliteit en optimale interne en externe communicatie waren kernpunten die daaruit voort kwamen.”
Gelijktijdig waren de visie, missie en strategie door Buma/Stemra herijkt. De deelnemers in de focusgroepen werd gevraagd wat zij zelf konden betekenen voor het slagen van de strategie. “Zo ontstond in de organisatie een breder gevoel van eigenaarschap bij deze zaken. Dat was de eerste winst van de aanpak”, zo vertelt Withaar. “Vanuit die context hebben we vervolgens gekeken naar de HR-strategie: wat moet er gebeuren om onze doelen te realiseren?” Een werkgroep heeft de HR-strategie in een aantal sessies opnieuw geformuleerd. Op basis hiervan zijn passende arbeidsvoorwaarden geformuleerd, die getoetst werden door een breed samengestelde klankbordgroep. “Door veel werknemers te betrekken, kregen ze feeling met de noodzaak en de richting van de verandering en wat dit voor hen betekent. Ook werden lastige onderwerpen bespreekbaar en uiteindelijk ook aangepakt. Het verminderen van vakantiedagen leverde bijvoorbeeld spanning op, maar werknemers zagen tegelijkertijd het belang van een goed toekomstperspectief voor de organisatie als geheel.”

Resultaat

De bestaande twee pakketten van arbeidsvoorwaarden werden vervangen door één nieuw pakket, waarin keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid meer centraal staan. Wieger Ketellapper, CFO bij Buma/Stemra, is zeer tevreden met de manier waarop medewerkers zijn betrokken bij het waarmaken van de organisatiestrategie: “dat is even wennen en kost tijd, maar zorgt wel voor een breed draagvlak.”
“De breedte van AWVN zorgt ervoor dat je qua deskundigheid maar ook qua persoonlijkheid de juiste persoon op de juiste plek kunt zetten. In de verschillende fases van zo’n project heb je ook verschillende ‘soorten’ adviseurs nodig. De adviseurs zijn geen kloon van elkaar. Daarnaast is het verfrissend dat ze goed kort op de bal zitten en niet denken in termen van 9-tot-5. De tussentijdse evaluaties waren prettig. Ruimte voor kritiek geeft ruimte om samen verder te gaan.”

Over Buma/Stemra en inzet AWVN

Buma/Stemra zorgt ervoor dat zo’n 23.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers een eerlijke vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun creaties. Samen met zusterorganisaties werkt Buma/Stemra mee aan het internationaal incasseren van vergoedingen. De organisatie is gevestigd in Hoofddorp en telt zo’n 200 werknemers.

Inzet AWVN
Expertise op het gebied van arbeidsverhoudingen; hoe richt je een proces zo in dat vernieuwing van de HR-strategie en arbeidsvoorwaarden wordt gedragen en bovendien bijdraagt aan de gewenste verandering in de organisatie zelf
Expertise op gebied van vernieuwing van HR-strategie en aanpassing van arbeidsvoorwaarden
Expertise op beloningsgebied
HR-werkzaamheden op interim-basis.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden