Haven Moerdijk: van overheidsbedrijf naar zelfstandige organisatie

Om zijn concurrentiepositie te versterken, zette Havenbedrijf Moerdijk de stap van overheidsorganisatie naar zelfstandig bedrijf: Havenbedrijf Moerdijk. AWVN begeleidde de overgang van ambtenaren-cao naar een eigen arbeidsvoorwaardenregeling.

Vraagstuk Havenbedrijf Moerdijk

Als zelfstandige organisatie kan Havenbedrijf Moerdijk bedrijfsmatiger en slagvaardiger werken dan voorheen als overheidsorganisatie. Als commercieel bedrijf is het bovendien gemakkelijker om (internationale) bedrijven en goederenstromen binnen te halen. Om die reden besloten de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk het havenschap te verzelfstandigen tot havenbedrijf, zoals eerder ook in andere havens gebeurde.
Op arbeidsvoorwaardelijk gebied had dit nogal wat voeten in de aarde. Marieke Hommel-Vaanholt, HRM-adviseur bij Havenbedrijf Moerdijk: ‘We hadden een gemeentelijke cao met, zoals bij overheidsinstellingen gebruikelijk, eenzijdige aanstellingen in plaats van arbeidscontracten. De CAR-UWO, de arbeidsvoorwaardenregeling die gemeenten gebruiken, moest worden omgezet in een eigen regeling. Bovendien moesten we daarbij een nieuw salarisgebouw opzetten.’

Oplossing

Havenbedrijf Moerdijk wilde in de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling zoveel mogelijk aansluiten bij de cao van Havenbedrijf Rotterdam. Daartoe werden eerst de bestaande en de beoogde regeling minutieus vergeleken. ‘Het ging steeds opnieuw om de vraag: wat vinden we een goed nieuw pakket en hoe lossen we verschillen met de bestaande regeling op’, vertelt Judith Everink, als beloningsdeskundige een van de betrokken AWVN-adviseurs. Havenbedrijf Moerdijk volgde in hoofdlijnen de cao van Havenbedrijf Rotterdam, maar maakte op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld over verlofdagen, eigen keuzes. De personeelsvertegenwoordiging was steeds vaste gesprekspartner.
AWVN ontwierp bij de nieuwe regeling een nieuw loongebouw en schreef een sociaal plan voor de overgangssituatie. Everink: ‘Daarnaast hebben we ook de nieuwe regeling herschreven tot een duidelijke en overzichtelijke tekst.’

Resultaat

De planning om de verzelfstandiging anderhalf jaar na de eerste gesprekken af te ronden, werd gehaald: Havenbedrijf Moerdijk ging op 1 januari 2017 verder als naamloze vennootschap. Hommel is heel tevreden over hoe het traject is verlopen. ‘Zo’n proces doorloop je maar één keer; je kunt niet op routine varen. Het bleek moeilijk adviseurs te vinden die zowel van overheidscao’s als bedrijfscao’s kennis hebben, meestal zijn ze in een van beide gespecialiseerd. Daar zijn we een aantal keren tegenaan gelopen, maar gelukkig zijn de vragen steeds op tijd opgelost. Wij zijn zeker trots op het resultaat. De samenwerking met AWVN was heel goed. De adviseurs stonden naast ons, waren op piekmomenten altijd bereikbaar en werkten kundig en slagvaardig. Wij kijken heel tevreden terug.’

Havenbedrijf Moerdijk

Havenbedrijf Moerdijk is sinds 1 januari 2017 een zelfstandig bedrijf. Voorheen was – toen nog – ‘havenschap’ Moerdijk een gemeenschappelijke regeling van de gemeente Moerdijk en de provincie Noord-Brabant. Het bedrijf, waar 26 mensen werken, is verantwoordelijk voor beheer en ontwikkeling van de vierde zeehaven van Nederland, Port of Moerdijk. Het hele havengebied van Port of Moerdijk biedt in totaal werk aan 17.000 mensen, verdeeld over ruim 400 bedrijven.

Bekijk de website van Havenbedrijf Moerdijk.

Inzet AWVN

• Vergelijking bestaande en beoogde regeling op arbeidsvoorwaardelijk vlak en ondersteuning bij keuzes die daarin gemaakt moesten worden
• Ontwerp nieuw salarisgebouw
• Opstellen sociaal plan voor overgangsregelingen
• Herschrijven regelingen tot heldere, bondige tekst

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden