Reorganiseren

Een bedrijf dat gaat reorganiseren staat voor een uitdagend project. Er komt veel bij kijken. Terwijl sommige processen parallel lopen, lopen andere door elkaar: opstellen van een reorganisatieplan, budgettering van de kosten, overlegtrajecten met OR en vakbonden, ontslagprocedures, et cetera.

Iedere organisatie heeft er groot belang bij dat de reorganisatie gestructureerd verloopt. Een slecht voorbereide en uitgevoerde reorganisatie kan tot het gevolg hebben dat de kosten hoger uitpakken dan nodig, dat beoogde doelen niet worden bereikt en dat de arbeidsverhoudingen schade oplopen.

Informatie over reorganiseren

Advisering AWVN over reorganiseren

Praktijkvoorbeelden

Amerpoort  Vernieuwing sociaal plan
Fokus  Sociale reorganisatie
VPRO
  Complexe reorganisatie
Stichting Nationale Reisopera  Efficiënte operatie
Dura Vermeer  Vakkundige begeleiding reorganisatie
SVZ International B.V.  Sociaal plan met oog voor belangen werknemers
Aannemersbedrijf Post BV  Snelle reorganisatie in crisistijd