Sociaal plan vernieuwd bij Amerpoort

Het doorlopende sociaal plan van Amerpoort, organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, krijgt regelmatig een update. AWVN werd ingeschakeld voor een grondige herziening in 2014 en een verdere vernieuwing en vereenvoudiging in 2016.

Vraagstuk

De overgang van zorgtaken naar gemeenten is de afgelopen jaren gepaard gegaan met forse bezuinigingen. Zorginstellingen zagen zich genoodzaakt met name op managementfuncties te bezuinigen. Amerpoort, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, wilde zich in 2014 met een grondige update van het doorlopende sociaal plan voorbereiden op mogelijke ontwikkelingen.

‘De zorg was tot enkele jaren geleden een groeisector, waarbij sociale plannen met name over herplaatsingen gingen, niet over gedwongen ontslagen door bezuinigingen’, vertelt John Dollenkamp, die als AWVN-adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen het traject begeleidde. ‘Toen duidelijk was dat gedwongen ontslagen niet uitgesloten konden worden, moest het sociaal plan dus worden aangepast.’

Oplossing

In overleg met de vakbonden werd in 2014 het sociaal plan van Amerpoort grondig herzien, met als gezamenlijk doel gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te voorkomen. Naast regelingen voor interne en externe mobiliteit werden wel afspraken gemaakt over eventuele gedwongen ontslagen.
In het sociaal plan van 2014 was met ondersteuning door Astrid Zuidinga van AWVN-advocaten al geanticipeerd op de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015.

In de volgende herzieningsronde, in 2016, werd het sociaal plan verder aangepast op de toen inmiddels ingevoerde Wwz. Het sociaal plan kreeg opnieuw een juridische check en werd bovendien door Astrid tekstueel vereenvoudigd. ‘We wilden een sociaal plan dat leesbaar en begrijpelijk is voor iedereen’, zegt Valentijn Verpaalen, strategisch adviseur P&O bij Amerpoort. Dat is gelukt.

Resultaat

AWVN begeleidde het voortraject voor de onderhandelingen met de vakbonden in 2016. ‘We zijn bijgepraat over de recente ontwikkelingen in de wereld van sociale plannen’, vertelt Verpaalen. ‘Het is zinvol om van een deskundige partij te horen welke trends er zijn in onze sector en op welke punten wet- en regelgeving veranderd is. Op die beide punten kon AWVN ons uitstekend informeren.

De meerwaarde van AWVN is dat de adviseurs goed begrepen waar wij ons op wilden richten en wat wij nodig hadden in het contact met de vakbonden. Dit soort deskundigheid vind je niet overal. Wij zijn erg tevreden over de advisering van AWVN.’

Over Amerpoort en de inzet van AWVN

Amerpoort ondersteunt zo’n 2.300 mensen met een verstandelijke beperking op veel locaties in de provincies Utrecht en Flevoland en in het Gooi. Bij de organisatie werken 2.500 mensen (1.700 fte).

Inzet van AWVN
In 2014: begeleiding bij vernieuwing sociaal plan, inclusief juridisch advies van AWVN-advocaten. Daarnaast begeleiding bij onderhandelingen met de vakbonden.
In 2016: begeleiding voortraject en juridische kaders voor verdere vernieuwing en vereenvoudiging van het sociaal plan; opnieuw inclusief juridisch advies. Tevens ondersteuning bij allerlei praktische vragen met een juridisch aspect, zoals over het bepalen van de ontslagvolgorde, herplaatsingsactiviteiten e.d.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden