09 november 2020

Snelheid, kosten en ontslag: tips voor een reorganisatie

Als je in HR werkt en geconfronteerd wordt met een reorganisatie, dan is de kans groot dat het de eerste is die je meemaakt. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen – we hebben HR-professionals in ons netwerk die het al acht keer hebben meegemaakt, maar dikke kans dat het je eerste keer is. Zo’n traject is lastig voor de HR-professionals zonder ervaring. Een reorganisatie is een complex proces dat een begin en een eind heeft en, mits goed uitgevoerd, tot resultaat moet hebben dat de organisatie er sterker uitkomt.

Blog arbeidsrecht
Om je een steuntje in de rug te geven hebben we drie veelgestelde vragen over een reorganisatie op een rij gezet. We geven antwoord en tips om verder te komen.

1. Ik wil graag snel reorganiseren. Kan dat?

Een goed uitgevoerde reorganisatie is een traject dat tijd kost en aandacht verdient. Doe je dat niet, dan betaal je de prijs achteraf en is je organisatie nog verder achterop dan voor de reorganisatie. Van belang is die tijd vrij te maken. Snelheid hangt ook samen met hetgeen nodig is (en kan) in de nieuwe organisatie en hoe goed de zaken op orde zijn in de huidige organisatie.
Tip De kans bestaat dat op jou als HR-professional druk wordt uitgeoefend om snel te opereren zonder aandacht te geven aan wat nodig is voor het welslagen. Probeer er weerstand aan te bieden en leg uit waarom dat geen slimme strategie is. Laat je goed adviseren over de (on)mogelijkheden. AWVN beschikt over een stappenplannen en andere informatie die je helpen een realistische inschatting te maken.
Tip In het digizine dat ter gelegenheid van het AWVN-jaarcongres 2021 verscheen, lees je meer over de do’s & dont’s van reorganiseren.

2. Wat kost een reorganisatie?

Geen enkele reorganisatie is hetzelfde, het is onmogelijk hier een bedrag voor op te geven. Wel is er een aantal zaken waar je rekening mee kunt houden. Houd, per medewerker, rekening met de onderstaande zaken.
• de opzegtermijn van 1 tot 4 maanden plus
• de eindafrekening met vakantiegeld, vakantiedagen, 13e maand of bonus, reis- en andere onkostenvergoedingen plus
• de transitievergoeding (een derde maandsalaris per jaar) en eventueel meer (zie onze benchmark) plus
• de kosten voor het traject (waaronder tijd van betrokkenen, ondernemingsraad, kaderleden, kosten adviseurs, communicatie) plus
• onzichtbare kosten, en deze zijn vaak hoger dan je denkt.
Tip Houd in elk geval rekening met de ruis die op de werkvloer ontstaat waardoor medewerkers minder productief zijn. Denk ook aan eventuele reputatieschade en dat je als werkgever minder aantrekkelijk kunt lijken voor nieuwe medewerkers.

3. Ik moet reorganiseren en ik weet precies wie ik wil ontslaan. Mag dat?

Nee, een reorganisatie is aan regels gebonden. Daarmee zeggen we niet dat er niets mogelijk is, maar het is niet zo dat je als werkgever “vrijelijk” kunt reorganiseren.
Tip De Nederlandse wetgeving is op dit terrein behoorlijk complex. Een reorganisatie is echt specialistisch werk waar diverse disciplines samen komen: naast advisering en begeleiding met betrekking tot het proces, ook op gebied van juridisch, fiscaal en communicatie. Bij vrijwel elke reorganisatie krijg je te maken met een OR en/of vakbonden en het is belangrijk met hen een goede werkrelatie te hebben en elkaars taal te spreken. AWVN biedt een one stop shop, heeft alle benodigde expertise in huis en heeft goede contacten met vakbonden en andere stakeholders. Je kunt rekenen op onze decennialange ervaring!

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden