03 december 2020

Hoe zit het met outplacement en de beëindigingsvergoeding?

De termen reorganiseren en outplacement hebben veel met elkaar te maken. Outplacement is een proces dat vaak na een reorganisatie wordt aangeboden, zodat de ontslagen werknemer sneller en makkelijker weer ergens anders of in een andere functie kan werken. We hebben de meest gestelde vragen over outplacement en de beëindigingsvergoeding op een rij gezet. 

Ik wil alle boventallige medewerkers een budget geven voor outplacement. Is dat gebruikelijk? Wat is een gebruikelijk budget voor outplacement? 
Veel bedrijven hanteren een maximumbudget per medewerker voor outplacement. Sommige bedrijven geven medewerkers keuzes bij de inzet van het budget. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld een deel van het budget besteden aan scholing en het resterende deel aan outplacement. Andere bedrijven hanteren een hoger budget voor oudere medewerkers of medewerkers met een moeilijkere arbeidsmarktpositie. Het komt zelden voor dat medewerkers de keuze hebben om het outplacementbudget uit te keren.
De hoogte van het budget varieert sterk en is afhankelijk van de sector en het type functies dat betrokken is bij de reorganisatie. Het laatste AWVN-onderzoek leverde (maximum) outplacementbudgetten op van tussen € 2.500 en € 3.500.

Wat is de gebruikelijke maximale duur van een outplacementtraject? Is het normaal om medewerkers in dienst te houden tijdens het outplacementtraject?
De meest gebruikelijke (maximum) bemiddelingsduur voor een outplacementtraject is 6 maanden. Outplacementtrajecten langer dan 6 maanden komen echter ook geregeld voor. Bij de meeste bedrijven in de marktsector wordt het dienstverband niet voortgezet tijdens de outplacementperiode. Het outplacementtraject kan aanvangen tijdens de opzegtermijn (of eerder) en eventueel doorlopen tijdens de periode van werkloosheid. In sommige organisaties (vooral binnen de publieke sector) blijven de boventallige medewerkers in dienst gedurende de outplacementperiode. Dit heeft het voordeel voor medewerkers dat zij kunnen zoeken naar een nieuwe baan binnen hun huidige dienstverband. Voor de werkgever levert voortzetting van het dienstverband wel extra kosten op.

Ik wil niet dat boventallige medewerkers een beëindigingsvergoeding krijgen hoger dan een bepaald bedrag. Komt een absolute maximering vaak voor bij beëindigingsvergoedingen?
De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat bedrijven een absolute maximering van de individuele beëindigingsvergoeding hanteren (naast de wettelijke maximering van de transitievergoeding).
Een voorbeeld: de beëindigingsvergoeding bedraagt 1,5 x de wettelijke transitievergoeding, maar de beëindigingsvergoeding mag niet hoger zijn dan € 100.000. Dergelijke absolute maximeringen treffen in het algemeen medewerkers met lange dienstverbanden én hoge salarissen.

Wat betekent de aftopping van de beëindigingsvergoeding? Is dat gebruikelijk?
Aftopping is alleen relevant voor de oudere medewerker die dicht tegen pensionering aanloopt. Aftopping van de beëindigingsvergoeding betekent dat de boventallige medewerker niet meer krijgt dan zijn inkomensderving (zijn inkomensverlies) tot pensionering, maar wel (doorgaans) minimaal de wettelijke transitievergoeding. Ongeveer driekwart van alle sociale plannen kent een aftoppingsbepaling. De gevolgen van aftopping leiden vaak tot pijnlijke verrassingen voor medewerkers. Wij raden je daarom aan de aftoppingsbepaling in je sociaal plan goed en helder te formuleren. AWVN kan je hierbij helpen. Neem contact op met uw AWVN-adviseur of met AWVN-advocaten wanneer u hierover meer wilt weten.

Wat is in mijn sector gebruikelijk voor wat betreft beëindigingsvergoeding / outplacement / tekenbonus / maximering beëindigingsvergoedingen?
Tussen sectoren bestaan er grote verschillen in arbeidsvoorwaarden en salarisniveaus. Dit geldt ook voor sociale plannen. De hoogte van de beëindigingsvergoeding en het outplacementbudget is in de financiële sector anders dan in de detailhandel. In de voorbereiding voor een nieuw sociaal plan is het raadzaam inzicht te krijgen in wat gebruikelijk is in je eigen sector. AWVN kan je hierbij helpen. Neem contact op met uw AWVN-adviseur wanneer u hierover meer wilt weten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden