Sociale reorganisatie bij zorginstelling Fokus

Minder overheidsgeld en meer werk vormden voor Fokus een dubbele reden voor een reorganisatie. AWVN bood ondersteuning bij het opstellen van de plannen en de gefaseerde uitvoering.

Vraagstuk

De bezuinigingen die de overheid de afgelopen jaren doorvoerde in de zorgsector troffen ook zorginstelling Fokus. Tegelijk nam de zorgvraag van cliënten de afgelopen jaren toe. In het najaar werd duidelijk dat Fokus structureel moest bezuinigen. “Omdat ons concept tot in de Tweede Kamer wordt geroemd, wilden we niet bezuinigen op het personeel op de werkvloer”, vertelt Peter-Paul Arts, hoofd Personeel en Organisatie bij Fokus. “We hebben ervoor gekozen een hele managementlaag ertussenuit te halen en daarnaast de staf in te krimpen.” Ruim 150 arbeidsplaatsen verdwenen daardoor. Tegelijk ontstonden er ook 28 nieuwe functies in de nieuwe organisatie. Ter voorbereiding op het interne herplaatsingsproces is door AWVN-organisatieadviseur Henk Tulner een rapport opgesteld over de uitwisselbaarheid van de oude en nieuwe functies. Belangrijkste doel was om het aantal gedwongen ontslagen zo klein mogelijk te houden.

Oplossing

Fokus koos, ondersteund door AWVN, voor een sociale reorganisatie, in drie fasen. Daarmee kregen medewerkers zo lang mogelijk de tijd om ander werk te vinden of binnen de organisatie herplaatst te worden in nieuwe functies.
AWVN-advocaat Jop Ringeling: “Een complex proces, want daarmee heb je in feite drie reorganisaties op een rij. Dat was juridisch een uitdaging, maar zeker ook op het gebied van communicatie. Zorgvuldige communicatie met de vakbonden, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en met UWV is essentieel gebleken. We hebben geen verstoppertje gespeeld, maar zijn tegen alle partijen transparant geweest over de fasering en de precieze vormgeving van de reorganisatie.”

Resultaat

Juist door die fasering kon het aantal gedwongen ontslagen beperkt blijven. Veel boventallige werknemers hebben tijdig ander werk binnen of buiten de organisatie gevonden. De gesprekken met vakbonden, ondernemingsraad en cliëntenraad over het sociaal plan verliepen constructief en succesvol. AWVN-adviseur John Dollenkamp had hierin een belangrijke ondersteunende rol. Het kleine aantal bezwaren tegen een gedwongen ontslag kon succesvol door AWVN-advocaat Jop Ringeling worden weerlegd.

“De mensen van AWVN hebben uitstekend werk verricht”, zegt Arts. “Ze hebben ons het hemd van het lijf gevraagd, om bij UWV goed beslagen ten ijs te komen. Dat heeft geleid tot een traject dat ook in de ogen van UWV zorgvuldig en correct is verlopen. Wij hebben een langdurige relatie met AWVN voor lopende zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Voor dit traject is de ondersteuning snel en flexibel opgeschaald, waarbij ook de onderlinge afstemming tussen de verschillende adviseurs prima was.”

Over Fokus en de inzet van AWVN

Fokus is een zorginstelling, die het voor mensen met een (ernstige) lichamelijke beperking mogelijk maakt om zelfstandig te wonen.
In speciale Fokuswoningen krijgen cliënten hulp bij de zogeheten ‘algemene dagelijkse levensverrichtingen’.

Verspreid over Nederland zijn er ongeveer 1.400 Fokuswoningen in bijna 100 Fokusprojecten. Bij de organisatie werken ruim 2.700 mensen.

Inzet van AWVN
• Ondersteuning bij opstellen adviesaanvraag reorganisatie voor ondernemingsraad en cliëntenraad
• Functiewaarderingsonderzoek i.v.m. nieuwe functies
• Ondersteuning bij opstellen sociaal plan
• Ondersteuning bij onderhandelen met bonden
• Juridische uitwerking gefaseerde reorganisatie
• Opstellen vaststellingsovereenkomsten
• Ondersteuning bij indiening ontslagaanvragen bij UWV
• Beantwoorden verweerschriften tegen gedwongen ontslagen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden