Wet melding collectief ontslag

De Wet melding collectief ontslag (WMCO) is van toepassing als een werkgever voornemens is om binnen een tijdvak van drie maanden de arbeidsovereenkomsten van ten minste twintig werknemers, werkzaam binnen een werkgebied van UWV te beëindigen om bedrijfseconomische redenen. Het is niet van belang langs welke weg de werkgever de beëindiging wil realiseren. Zowel opzeggingen na verkregen ontslagvergunning van UWV of cao-ontslagcommissie, ontbindingen door de kantonrechter als beëindigingen met wederzijds goedvinden tellen mee, ongeacht het aantal, mits het totaal ten minste twintig is.

 

Voor de melding van het voornemen tot collectief ontslag moet een formulier worden gebruikt dat te vinden is op uwv.nl.

Niet naleving van de verplichtingen WMCO

Als de werkgever niet aan de meldings- of de raadplegingsverplichting heeft voldaan dan zijn zowel de beëindigingsovereenkomst als de opzegging vernietigbaar (art. 7 lid 2 WMCO). De werknemer dient binnen zes maanden na de opzegging of de ondertekening van de beëindigingsovereenkomst op de vernietigingsgrond een beroep te doen.

Vernietiging van de opzegging is bijvoorbeeld aan de orde indien de werkgever eerst 10 ontslagvergunningen aanvraagt en verkrijgt, en een aantal maanden later nog eens 10, zodanig dat het er in totaal 20 binnen drie maanden worden. De eerste 10 opzeggingen zijn dan vernietigbaar, en voor de tweede 10 aanvragen zet UWV de procedure stop totdat de werkgever aan zijn verplichtingen op grond van de WMCO heeft voldaan.

Bron Sociale gevolgen van reorganisaties, AWVN, herziene versie 4/2020

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden