Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule speelde voor de introductie van de Wet werk en zekerheid een belangrijke rol bij het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding.

​De werkgever kon op grond van gewichtige redenen de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst op zo kort mogelijke termijn te ontbinden. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter, kon de rechter de werknemer een ontslagvergoeding toekennen. De hoogte daarvan bepaalde de kantonrechter aan de hand van de zogeheten kantonrechtersformule.
De kantonrechter was overigens niet verplicht de kantonrechtersformule te gebruiken. In bijzondere situaties week de kantonrechter af van de formule.

De kantonrechtersformule bestaat uit de volgende som: A x B x C = vergoeding. A staat voor het aantal gewogen dienstjaren, B voor (bruto) beloning en C voor correctiefactor.

Op 1 januari 2009 werd de kantonrechtersformule versoberd; sindsdien was er sprake van de oude en de nieuwe kantonrechtersformule. In de oude formule telden dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar voor 1, van 40 tot 50 voor 1,5 en vanaf 50 jaar voor 2. In de nieuwe formule telden dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar voor 0,5, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor 2.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden