Home / Actuele HR-issues / Inclusief werkgeven (o.a. Participatiewet)

Inclusief werkgeven (o.a. Participatiewet)

Inclusief werkgeven betekent ruimte bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In het Sociaal akkoord (2013) maakten het kabinet en sociale partners een afspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk te helpen, de zogeheten ‘banenafspraak’. Afspraak is dat werkgevers tot 2026 jaarlijks meer banen creëren voor mensen met een beperking – werkgevers in de markt in totaal 100.000 banen en overheidswerkgevers nog eens 25.000 stuks. Komen werkgevers deze afspraak niet na, dan treedt de Quotumwet in werking en krijgen werkgevers die niet (voldoende) leveren een zogeheten quotumheffing opgelegd.

Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. AWVN heeft de afgelopen jaren werkgevers vooral geadviseerd over het waarom, hoe en wat van ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Om die reden focust dit topic (nu nog) vooral op die doelgroep.