Home / Actuele HR-issues / Inclusief werkgeven (o.a. Participatiewet)

Inclusief werkgeven (o.a. Participatiewet)

Inclusief werkgeven betekent ruimte bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In het Sociaal akkoord (2013) maakten het kabinet en sociale partners een afspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk te helpen, de zogeheten ‘banenafspraak’. Afspraak is dat werkgevers tot 2026 jaarlijks meer banen creëren voor mensen met een beperking – werkgevers in de markt in totaal 100.000 banen en overheidswerkgevers nog eens 25.000 stuks. Komen werkgevers deze afspraak niet na, dan treedt de Quotumwet in werking en krijgen werkgevers die niet (voldoende) leveren een zogeheten quotumheffing opgelegd.

Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. AWVN heeft de afgelopen jaren werkgevers vooral geadviseerd over het waarom, hoe en wat van ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Om die reden focust dit topic (nu nog) vooral op die doelgroep.

 • Aan de slag - starten met inclusief werkgeven

  Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan een werkzoekende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een ‘inclusieve werkgever’ benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie en laat werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het om werknemers met een psychische of fysieke aandoening of chronische ziekte. Een inclusieve werkgever zorgt ervoor dat de werknemer zijn mogelijkheden en talenten optimaal kan benutten en zo een waardevolle bijdrage kan leveren aan de onderneming.

  Hier vindt u informatie om direct aan de slag te gaan.

 • De Zelfcoach - informatie, links en tips
 • Ter inspiratie - praktijkverhalen van werkgevers

  U kunt zich laten inspireren door te lezen over inclusieve cases van andere werkgevers.

  a. Cases beschreven
  AWVN biedt met de Good practices een rijke database vol voorbeelden van hoe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van toegevoegde waarde zijn voor organisaties. U kunt de bijna 60 uitgeschreven voorbeelden filteren op verschillende thema’s, sectoren, mogelijkheden en arbeidsmarktregio’s.

  b. Videoverhalen
  Er is veel beeldmateriaal waarin werkgevers en werknemers vertellen over hun ervaringen:
  KPN, Inntel Hotels Resort Zutphen en Spaarnelanden zijn drie heel verschillende bedrijven qua sector en bedrijfsgrootte, maar over één ding zijn ze het eens: ruimte maken voor mensen met een beperking is meer dan de moeite waard. Zij geven u in drie minuten tips uit hun eigen praktijk en als u er nog eens drie minuten voor gaat zitten, vertellen ze wat inclusief werkgeven hen heeft opgeleverd.
  Of laat u inspireren door Woonbedrijf Ieder1, KFC, Kwekerij De Plaats, DOK in Delft en Saxion Hogeschool (of bekijk de compilatie van deze vijf video’s van SBCM).

  c. Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven
  Wil uw organisatie ruimte maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u hier zoeken naar voorbeeldbedrijven. Deze databank bevat een link naar artikelen over alle inclusieve organisaties in Nederland, is gemakkelijk doorzoekbaar en te filteren op o.a. regio, sector en bedrijfsgrootte. Ook via trefwoorden als functiecreatie en aanpassen werving&selectie vindt u artikelen over onderwerpen die hen kunnen inspireren.
  Bent u een inclusieve werkgever, maar staat uw organisatie hier niet bij, vult u dan dit online formulier in. Heeft u een vraag over de Nationale voorbeeldenbank, mailt u deze dan naar Annemieke Janus (janus@awvn.nl) of Annemieke Visscher (a.visscher@awvn.nl).

 • Bemiddelaars - zij kunnen u kandidaten leveren

  Als u voor een vacature op zoek bent naar een kandidaat uit de doelgroep van de banenafspraak, heeft u de keuze uit verschillende soorten bemiddelaars. Maak een zorgvuldige afweging welke intermediair voor u een goede partner in het werven van kandidaten kan zijn.

  UWV – UWV houdt het doelgroepregister bij, beheert de gegevens van Wajongers en kan landelijk werkende organisaties helpen bij het vinden van de juiste kandidaat.
  Landelijk WerkgeversServicepunt: (088) 898 20 25 of LandelijkWerkgeversServicepunt.nl@uwv.nl

  Werkgeversservicepunt – Binnen de 35 arbeidsmarktregio’s werken de gemeenten samen met het UWV en andere publiek-private partijen om voor werkgevers de juiste kandidaten te vinden. Dit wordt georganiseerd in het Werkgeversservicepunt.

  Re-integratiebureau – OVAL is de branchevereniging voor werk, loopbaan en vitaliteit. De bij OVAL aangesloten bedrijven hebben ruime ervaring en expertise in begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en in het begeleiden na de plaatsing.

  Uitzendbureaus – De ABU en NBBU zijn de koepels van uitzendorganisaties. De leden van de ABU en de NBBU zijn specialisten in het matchen van vacatures bij werkgevers met geschikte kandidaten. Steeds meer uitzendorganisaties hebben ook ervaring met het matchen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

  SW-bedrijven – Cedris is de koepelorganisatie van de SW-bedrijven. Cedris-leden ondersteunen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan de slag te komen.

  Sociale ondernemingen – Naast de gevestigde bemiddelaars, zijn er een aantal organisaties die als sociale onderneming een bemiddelingsfunctie vervullen vanuit een beperkte doelgroep van mensen met een beperking. Bijvoorbeeld Emma at work (ontstaan vanuit het Emma kinderziekenhuis), ITvitae (dat autistische mensen opleidt tot softwarespecialisten) en Ctalents (dat mensen met een visuele of auditieve beperking arbeidsmarktfit maakt en vervolgens samen met hen op zoek gaat naar een geschikte baan).

  Matchingplatforms – Er zijn verschillende initiatieven om werkzoekenden met een beperking vindbaar te maken en om hen met werkgevers te matchen. Bijvoorbeeld Onbeperkt aan de slag.

  Locus Locus is een publiek-privaat netwerk van landelijk / regionaal opererende bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven. Zij bieden werkgevers een contactpersoon die optreedt als vraagbaak voor landelijke HR-afdelingen en als makelaar naar allerlei partijen die nodig zijn om de ambities van bedrijven met betrekking tot het in dienst nemen van mensen met een beperking te realiseren.

 • Projecten en pilots

  Iedereen doet mee in het meest veerkrachtige en productieve land van Europa.
  Vanuit deze visie wil AWVN een inclusieve arbeidsmarkt realiseren en voert daartoe o.a. onderzoeken en pilots uit.
  Samen met onze leden, met het inclusieve werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak en andere partners onderzoeken en experimenteren we met als doel te achterhalen wat werkt voor werkgevers, om (meer) werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan de slag te helpen.
  Deze onderzoeken en pilots worden veelal mede gefinancierd door de overheid, met name het Ministerie van SZW.

  Project Ingeschakeld

  Project rond mensen met een psychische kwetsbaarheid