Home / Actuele HR-issues / Inclusief werkgeven (o.a. Participatiewet)

Inclusief werkgeven (o.a. Participatiewet)

Inclusief werkgeven betekent ruimte bieden aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
In het Sociaal akkoord (2013) maakten het kabinet en sociale partners een afspraak om meer mensen met een arbeidsbeperking aan regulier werk te helpen, de zogeheten ‘banenafspraak’. Afspraak is dat werkgevers tot 2026 jaarlijks meer banen creëren voor mensen met een beperking – werkgevers in de markt in totaal 100.000 banen en overheidswerkgevers nog eens 25.000 stuks. Komen werkgevers deze afspraak niet na, dan treedt de Quotumwet in werking en krijgen werkgevers die niet (voldoende) leveren een zogeheten quotumheffing opgelegd.

Andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt zijn bijvoorbeeld ex-gedetineerden, langdurig werkloze ouderen en statushouders. AWVN heeft de afgelopen jaren werkgevers vooral geadviseerd over het waarom, hoe en wat van ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Om die reden focust dit topic (nu nog) vooral op die doelgroep.

 • Aan de slag - starten met inclusief werkgeven

  Inclusief werkgeven betekent werk bieden aan een werkzoekende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een ‘inclusieve werkgever’ benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie en laat werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het om werknemers met een psychische of fysieke aandoening of chronische ziekte. Een inclusieve werkgever zorgt ervoor dat de werknemer zijn mogelijkheden en talenten optimaal kan benutten en zo een waardevolle bijdrage kan leveren aan de onderneming.

  Hier vindt u informatie om direct aan de slag te gaan.

 • De Zelfcoach - informatie, links en tips
 • Ter inspiratie - praktijkverhalen van werkgevers

  U kunt zich laten inspireren door te lezen over inclusieve cases van andere werkgevers.

  a. Cases beschreven
  AWVN biedt met de Good practices een rijke database vol voorbeelden van hoe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt van toegevoegde waarde zijn voor organisaties. U kunt de bijna 60 uitgeschreven voorbeelden filteren op verschillende thema’s, sectoren, mogelijkheden en arbeidsmarktregio’s.

  b. Videoverhalen
  Er is veel beeldmateriaal waarin werkgevers en werknemers vertellen over hun ervaringen:
  KPN, Inntel Hotels Resort Zutphen en Spaarnelanden zijn drie heel verschillende bedrijven qua sector en bedrijfsgrootte, maar over één ding zijn ze het eens: ruimte maken voor mensen met een beperking is meer dan de moeite waard. Zij geven u in drie minuten tips uit hun eigen praktijk en als u er nog eens drie minuten voor gaat zitten, vertellen ze wat inclusief werkgeven hen heeft opgeleverd.
  Of laat u inspireren door Woonbedrijf Ieder1, KFC, Kwekerij De Plaats, DOK in Delft en Saxion Hogeschool (of bekijk de compilatie van deze vijf video’s van SBCM).

  c. Nationale voorbeeldenbank inclusief werkgeven
  Wil uw organisatie ruimte maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u hier zoeken naar voorbeeldbedrijven. Deze databank bevat een link naar artikelen over alle inclusieve organisaties in Nederland, is gemakkelijk doorzoekbaar en te filteren op o.a. regio, sector en bedrijfsgrootte. Ook via trefwoorden als functiecreatie en aanpassen werving&selectie vindt u artikelen over onderwerpen die hen kunnen inspireren.
  Bent u een inclusieve werkgever, maar staat uw organisatie hier niet bij, vult u dan dit online formulier in. Heeft u een vraag over de Nationale voorbeeldenbank, mailt u deze dan naar Annemieke Janus (janus@awvn.nl) of Annemieke Visscher (a.visscher@awvn.nl).

 • Bemiddelaars - zij kunnen u kandidaten leveren

  Als u voor een vacature op zoek bent naar een kandidaat uit de doelgroep van de banenafspraak, heeft u de keuze uit verschillende soorten bemiddelaars. Maak een zorgvuldige afweging welke intermediair voor u een goede partner in het werven van kandidaten kan zijn.
  Ook is er deze lijst van publieke en private intermediairs, die kandidaten uit de doelgroep bemiddelen.

 • Een collega met een beperking

  Elke beperking, of het nu gaat om ADHD, autisme, doofheid of reuma, brengt zaken mee, waar mee u als werkgever, als leidinggevende of als collega rekening moet houden. Over dit onderwerp is veel informatie beschikbaar.
  • Zo heeft Disworks 13 brochures geschreven, elk over een specifieke beperking.
  SBCM maakte begeleidingskaarten bij verschillende beperkingen.
  Harrie helpt biedt bijsluiters voor begeleiding van een medewerker met een beperking.
  Fitforwork heeft informatie over chronische aandoeningen.