Banenafspraak

­­In lijn met het Sociaal akkoord (2013) hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat zij extra werkgelegenheid voor mensen met een beperking gaan realiseren, de zogeheten banenafspraak. Het gaat om 25 duizend banen bij de overheid en 100 duizend banen in de marktsector. Dit doel moet (stapsgewijs) in het jaar 2026 bereikt zijn.

 

De Tweede Kamer heeft begin oktober 2018 een motie aangenomen om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één nieuw quotum.
Staatssecretaris Van Ark van SZW wil deze motie uitvoeren. Over de uitwerking stuurde zij de Tweede Kamer een Contourenbrief.

Quotum

Lukt het werkgevers niet om het afgesproken aantal banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking? Dan treedt de quotumwet in werking. Een eventuele quotumheffing zal niet eerder dan over het jaar 2022 worden geheven. Voldoen werkgevers op dat moment niet aan de doelstellingen, dan zou een quotumheffing kunnen volgen. De hoogte van de heffing is nu 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats (van 25,5 uur). Deze heffing wordt wellicht vervangen door een inclusiviteitsopslag, een heffing in de vorm van een verhoging van de Aof-premie.

Doelgroepregister

Niet iedereen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft, valt onder de doelgroep van de banenafspraak. Bij twijfel kan het doelgroepregister hierover uitsluitsel geven.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden