24 februari 2020

Vier verbeterpunten voor de Participatiewet

De Participatiewet faalt! De conclusies die het Sociaal en Cultureel Planbureau trok na een evaluatie van de Participatiewet waren niet mals. De wet, die in 2015 is ingevoerd om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, is te complex om effectief te zijn, luidde het oordeel.

Op 20 februari 2020 was het de beurt aan betrokkenen en belanghebbenden om in de Tweede Kamer te vertellen hoe zij willen dat de Participatiewet wordt verbeterd. Namens De Normaalste Zaak, een netwerk van inclusieve werkgevers dat op initiatief van o.a. AWVN in het leven is geroepen, nam Steven Hubeek deel aan het rondetafelgesprek in het parlement. Hij vertelde hier wat de vier verbeterpunten voor de Participatiewet zijn die werkgevers nodig hebben om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen.

Robin Kok van AWVN Inclusief laat die vier verbeterpunten in deze vlog de revue passeren. Het gaat om de volgende punten:

  1. Verbreed de doelgroep van de banenafspraak;
  2. Het woud aan regelingen en instrumenten is veel te ingewikkeld. Maak één regeling die geldt voor iedereen binnen deze brede doelgroep;
  3. De mensen met een arbeidsbeperking zijn slecht vindbaar in de kaartenbakken van gemeenten en het UWV. Breng de kaartenbakken op orde, zodat dit onbenutte talent zichtbaar wordt;
  4. Bedenk regelingen niet zonder werkgevers, die ermee moeten werken, maar laat hen ook aan de tekentafel zitten.

 

- Wat verwachten werkgevers van de Participatiewet?
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden