09 februari 2017

Verschil smaakt naar meer

Het thema inclusief werkgeven (oftewel: een kans bieden aan mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt) gaat vaak over kosten en risico’s. AWVN heeft nu juist eens onderzoek gedaan naar de opbrengsten en de waarde van inclusief werkgeven.
Verschil smaakt naar meer. De waarde van inclusief werkgeven laat zien wat het organisaties oplevert als zij een kans bieden aan iemand met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Aanmelden