Project Anders organiseren van werk

Waar enerzijds de personeelstekorten hoog oplopen, staan er aan de andere kant werkzoekenden te springen om aan de slag te gaan. Door anders te kijken naar werk, kunt u uw werkprocessen efficiënter inrichten én het werk beter laten aansluiten op het arbeidspotentieel dat nu nog onvoldoende benut wordt.

Wij zien dat werkgevers die hun werk anders organiseren, veel voordelen ervaren:

 • De organisatie wordt aantrekkelijker voor een bredere groep werkzoekenden
 • De medewerkers en de organisatie als geheel maken een ontwikkel- en professionaliseringsslag
 • Medewerkers kunnen zich (weer) beter richten op hun kerntaken waardoor de werkdruk afneemt en het werkplezier toeneemt
 • De maatschappelijke waarde van de organisatie neemt toe

Het verhaal van Astrid Bijl kunt u ook beluisteren in onderstaande video, waarin ze als genomineerde voor de Impactmakerprijs wordt geïnterviewd over wat ze met haar aanpak bereikt heeft.

Wilt u uw werk ook anders organiseren?

Onder de deskundige begeleiding van Astrid Bijl helpt AWVN werkgevers kosteloos op weg bij het anders kijken naar werk. Of het nu om een verkennende analyse of om een uitgebreider pilottraject gaat: het gaat altijd om maatwerk. Daarbij kunt u denken aan:

 • Een eerste verkenning van hoe uw organisatie het werk anders kan organiseren om huidige en toekomstige organisatievraagstukken het hoofd te bieden
  AWVN bouwt mee aan een onderbouwd verhaal
 • Een kennismaking met beproefde methodes en technieken waarmee u het werk daadwerkelijk anders kunt organiseren
  AWVN organiseert ontmoetingen met experts
 • Een pilottraject waarin u in een netwerk met collega-werkgevers gezamenlijk stappen zet in het anders inrichten van werk
  AWVN begeleidt het netwerkleren

Wilt u vrijblijvend met ons uw uitdaging of ambitie verkennen, neem dan contact op met onze projectleider Astrid Bijl via andersorganiseren@awvn.nl.

Tags: baancreatie