Haal ander talent binnen door werk anders te organiseren

Waar enerzijds de personeelstekorten hoog oplopen, staan er aan de andere kant werkzoekenden te springen om aan de slag te gaan. Door anders te kijken naar werk, kunt u uw werkprocessen efficiënter inrichten én het werk beter laten aansluiten op het arbeidspotentieel dat nu nog onvoldoende benut wordt.

Al veel organisaties hebben bewezen dat het anders organiseren van werk een heleboel kan opleveren. In deze brochure presenteren we die succesverhalen. De verzameling laat zien dat het anders organiseren van werk voor elke organisatie kansen biedt. Laat u inspireren door de werkgevers die u voor gingen.

Download hier de brochure in pdf

‘Werk anders organiseren’ klinkt best abstract. Onderstaande animatievideo geeft alvast een goede eerste indruk van wat het betekent.

Alles wat u moet weten over werk anders organiseren

Nieuwe oplossing voor krappe arbeidsmarkt

Ook in een krappe arbeidsmarkt zijn er manieren om nieuwe talenten te werven. Het anders organiseren van werk biedt kansen om goede mensen aan te trekken én het werkplezier van het huidige personeel te vergroten. Om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2022 een actieplan gestart met de slogan ‘Baan. Talent. Dichterbij dan je denkt’.

Hoe komen banen en talenten bij elkaar?

Eén van de 4 wervingsroutes van het actieplan is ‘jobcarving en functiecreatie’. Deze begrippen betekenen dat je werk anders organiseert om functies passend te maken voor werkzoekenden. Dit biedt kansen om mensen aan te trekken die je eerder niet op het netvlies had.

Wij zien dat werkgevers die hun werk anders organiseren, veel voordelen ervaren:

 1. De organisatie wordt aantrekkelijker voor een bredere groep werkzoekenden
 2. De medewerkers en de organisatie als geheel maken een ontwikkel- en professionaliseringsslag
 3. Medewerkers kunnen zich (weer) beter richten op hun kerntaken waardoor de werkdruk afneemt en het werkplezier toeneemt
 4. De maatschappelijke waarde van de organisatie neemt toe

Frequently Asked Questions

In de FAQ wordt hier antwoord gegeven op de 17 meest gestelde vragen over het anders organiseren van werk.

Deze werkgevers gingen u voor

Al veel bedrijven slaagden erin om vacatures te vervullen door het werk op een andere manier te organiseren. Ze maakten hun werkprocessen efficiënter door anders naar het werk te kijken. Ook slaagden ze erin het werk te laten aansluiten op arbeidspotentieel dat ze eerst niet konden benutten. Daarmee losten de bedrijven meestal niet alleen een personeelstekort op. Ze verminderden vaak ook de werkdruk voor bestaand personeel. En ze zorgden voor meer diversiteit in het bedrijf door statushouders of andere mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te laten instromen. In deze succesverhalen leest u hoe ze dat voor elkaar kregen.

Installatiebedrijf Kemkens kan vacatures toch vervullen door het werk anders in te richten en zij-instromers op te leiden in een eigen bedrijfsschool.
Dankzij een nieuwe instapfunctie met een eenvoudiger takenpakket en minder verantwoordelijkheden kan Lantech mensen aannemen die niet de juiste papieren hebben.
Hotel De Schildkamp vond een duurzame oplossing voor zijn personeelstekort door eenvoudige aanpassingen in de spoelkeuken en in het werkproces door te voeren.
Netwerkbeheerder Stedin kan een nieuwe bron van personeel aanboren door interne scholing van zij-instromers en het monteurswerk op te delen op basis van vereiste technische kennis.
Met eenvoudige ingrepen in het werkproces losten VDL Parree en werkbedrijf Senzer het chronische tekort aan technisch geschoold personeel bij het spuitgietbedrijf op.
De interne opleiding van Zorgwacht voor bijstandsmoeders en statushouders leidt tot betere zorg, minder verloop & uitval en meer werkplezier. Én behoud van hbo-verpleegkundigen.
Door de werkzaamheden constant zo slim mogelijk te verdelen over het personeel, lukt het bouwbedrijf Scheffer & Sminia om vacatures te vervullen én meer opdrachten aan te nemen.
Volgens directeur Monica Groenendaal van basisschool Wisperweide vraagt het chronische lerarentekort om onorthodoxe oplossingen. De sleutel ligt bij het anders organiseren van onderwijs.
‘Niet zoeken naar meer docenten, maar het onderwijs zo inrichten dat je toekunt met minder.’ Dat is in het kort de visie van Albert Weishaupt van het Roelof van Echten College.
Golfbaan Delfland combineerde uiteenlopende taken om essentiële werkzaamheden op structurele basis te kunnen uitvoeren.
In het Elkerliek ziekenhuis kunnen de polikliniekassistenten zich volledig richten op hun primaire zorgtaken. Anderen pakken voor hen de ondersteunende werkzaamheden op.
Onvervulbare vacatures terwijl er veel mensen aan de zijlijn staan. Die willen en kunnen werken. Met gericht maatwerk brengt bouwconcern Dura Vermeer de twee bij elkaar.

Wilt u ook het werk in uw organisatie anders organiseren?

Wilt u uw werk ook anders organiseren?

Onder de deskundige begeleiding van Astrid Bijl helpt AWVN werkgevers kosteloos op weg bij het anders kijken naar werk. Of het nu om een verkennende analyse of om een uitgebreider pilottraject gaat: het gaat altijd om maatwerk. Daarbij kunt u denken aan:

 • Een eerste verkenning van hoe uw organisatie het werk anders kan organiseren om huidige en toekomstige organisatievraagstukken het hoofd te bieden
  AWVN bouwt mee aan een onderbouwd verhaal
 • Een kennismaking met beproefde methodes en technieken waarmee u het werk daadwerkelijk anders kunt organiseren
  AWVN organiseert ontmoetingen met experts
 • Een pilottraject waarin u in een netwerk met collega-werkgevers gezamenlijk stappen zet in het anders inrichten van werk
  AWVN begeleidt het netwerkleren

Meer over onze ervaringsdeskundige Astrid Bijl

Bloeddruk opmetenNederland verwacht in 2022 een tekort aan ruim 100 duizend verpleegkundigen. En dat is niet eens de enige uitdaging. De zorg is duur, middelen zijn schaars. Hoe krijgen we de zorg toekomstbestendig?
U denkt met het oog op de druk op de kosten misschien niet direct aan meer personeel in dienst nemen. Toch is dat precies wat het Amsterdam UMC wél heeft gedaan.
Lees hier het interview met hoofdverpleegkundige Astrid Bijl waarin ze vertelt hoe de komst van statushouders haar team sterker heeft gemaakt.

 

Wilt u vrijblijvend met ons uw uitdaging of ambitie verkennen, neem dan contact op met onze projectleider Astrid Bijl via andersorganiseren@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden