Introductie

Zelfcoach

Hier vindt u veel informatie over het waarom van inclusief werkgeven, hoe te starten en wat u als werkgever hiervoor nodig heeft. De informatie is met name gericht op de doelgroep van de banenafspraak.

De Zelfcoach is gratis en bevat handige tips, sprekende voorbeelden, checklists, stappenplannen, informatieve brochures en relevante links.

Aanmelden