Skillspaspoort: mogelijke vervanger van traditionele CV

Op de arbeidsmarkt gaapt een gat tussen mens en werk, zeker nu functies steeds sneller veranderen, constateerde AWVN tijdens haar jaarcongres 2018 (Tien ideeën voor de wereld van werk). De werkgeversvereniging presenteerde ideeën om de mismatch nu én in de toekomst tegen te gaan. Eén ervan was het zogeheten competentiepaspoort – inmiddels omgedoopt tot het skillspaspoort.

In dit paspoort zijn alle competenties, ervaringen en ambities van een werknemer opgenomen – een moderne variant op het aloude curriculum vitae. Een skillspaspoort zou een betere activering en match op de arbeidsmarkt kunnen realiseren, naast het vergroten van zelfvertrouwen en zelfinzicht van werknemers.

Het idee van het paspoort kreeg bijval van House of Skills – die een soortgelijk idee reeds in 2016 opnam in haar programma – en van Luchtvaart Community Schiphol. Dit resulteerde in een samenwerking tussen House of Skills, Luchtvaart Community Schiphol en AWVN. Omdat er weinig empirische kennis was over het skillspaspoort, is een pilot opgezet met werkgevers en werknemers van verschillende bedrijven, actief op Schiphol. Voor de werkgevers was voornamelijk het versterken van het bewustzijn in het kader van een leven lang ontwikkelen een belangrijke drijfveer om deel te nemen aan de pilot. Dit zou volgens werkgevers kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Menzies Aviation, vrachtafhandelaar op Schiphol, was als werkgever betrokken bij de pilot. In totaal vulden 92 werknemers het paspoort in. Het AD (editie van 3 juli 2020) sprak met Peggy-Ann Vlug, HR-manager bij Menzies Aviation, over de pilot met het skillspaspoort.

En lees op nu.nl: Het talentenpaspoort komt op: kan het cv in de prullenbak? (29 september 2020).

De pilot was een succes – het rapport kunt u hieronder downloaden. AWVN voorziet dan ook dat werkenden, scholieren, studenten en andere werkzoekenden zich in de toekomst aan werkgevers voorstellen met een skills- op competentiepaspoort – een digitaal overzicht van hun competenties en vaardigheden. Daaruit blijkt ook welke cursussen of trainingen iemand nog moet doen om voor een andere dan de huidige functie in aanmerking te komen. Dat zal de overstap naar heel andere bedrijven of bedrijfstakken makkelijker maken, iets wat op de huidige arbeidsmarkt een groot probleem is.

Downloads
Eerste pilot met het skillspaspoort op Schiphol
Samenvatting pilot skillspaspoort Schiphol

Het skillspaspoort in de praktijk

Het skillspaspoort in de praktijk
Margreet Hak (LCS) geeft een twintig minuten durend college over de pilot op Schiphol

Andere betrokkenen over de pilot op Schiphol

Andere betrokkenen over de pilot op Schiphol
Francien David (LCS), Annelies Spork (House of Skills) en Raymond Puts (AWVN) over het belang van skillsdenken en de pilot op Schiphol
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden