21 mei 2024

Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten uitgesteld

Meer weten over de WTTA?

Lees deze pagina!

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in haar brief van 13 mei 2024 aangegeven dat de Wet toelating terbeschikkingstelling arbeidskrachten (WTTA) wordt uitgesteld.

 

De reden is dat de instantie die de uitvoering zou moeten verzorgen, hiertoe niet in staat is. Dit betekent dat de invoering naar verwachting pas op 1 januari 2026 plaats zal vinden. Ook het overgangsrecht om nog te kunnen blijven uitlenen wordt opgeschoven.

De vier partijen die een nieuw kabinet gaan vormen, hebben aangegeven dat de WTTA vooralsnog gewoon door zal gaan.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden