Home / Dienstverlening / Reorganiseren

Reorganiseren

Bedrijven proberen zo goed mogelijk in te spelen op de kansen en bedreigingen die zich voortdurend aandienen. Vaak lukt dat met de bestaande structuur, soms is reorganiseren de beste optie – afslanking van de onderneming, herstructurering van de bedrijfsactiviteiten, verhuizing of (gedeeltelijke) sluiting van de onderneming. Dat heeft sociale gevolgen: werknemers krijgen andere functieomschrijvingen, moeten een andere (lagere) functie accepteren of verhuizen, en als herplaatsing niet mogelijk is, verliezen zij hun baan. Gevoelige zaken, die u zorgvuldig met de betrokkenen zult moeten afstemmen. En dat zijn er nogal wat: werknemers, de OR, de raad van commissarissen, aandeelhouders, bonden en UWV. Daarnaast heeft u te maken met de wet- en regelgeving rond bedrijfsreorganisaties: die staan borg voor een zorgvuldige gang van zaken, maar maken een reorganisatie vaak ook complex.

Bereken zelf een transitievergoeding
Met deze gratis tool berekent u zelf de transitievergoeding voor een  medewerker. Op basis van uw antwoorden op 11 vragen geeft de rekentool direct de transitievergoeding.

Daarom biedt AWVN werkgevers brede en intensieve ondersteuning bij reorganisaties. De adviseurs en advocaten helpen u bij de inrichting van het reorganisatieproces, bij het opstellen van de benodigde plannen en bij de uitvoering daarvan. Zodat u als werkgever zich kunt concentreren op de kern van de reorganisatie: het versterken van uw organisatie.

Reorganisaties kunnen een negatieve invloed hebben op motivatie, betrokkenheid en het vertrouwen in de organisatie en het management van de blijvers. De arbeidsverhoudingenadviseurs van hebben een aanpak ontwikkeld om de negatieve effecten van de reorganisatie te minimaliseren. Meer informatie Reorganisaties – hoe laat je die slagen?

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  Klanten benaderen AWVN met vragen over bijvoorbeeld
  • de wettelijk voorgeschreven regels en de gebruiken rond reorganisaties
  • de Wet melding collectief ontslag
  • het overleg en de onderhandelingen met de ondernemingsraad en bonden
  • afspiegelingsbeginsel en mogelijkheden om daarvan af te wijken
  • het opstellen van ontslaglijsten
  • het sociaal plan en ontslagvergoedingen
  • de structuur en inrichting van de nieuwe organisatie.

  AWVN kan bedrijven in elke fase van het reorganisatieproces helpen. Dankzij de verschillende expertisegebieden die we in huis hebben, kunnen we over alle sociale, juridische en arbeidsvoorwaardelijke aspecten van reorganisaties adviseren.

  Analyse en besluitvorming; voorbereiding
  • opstellen draaiboek en tijdpad
  • advies over opstellen reorganisatieplan
  • advies over opstellen communicatieplan
  • ondersteuning inrichten nieuwe organisatie
  • opstellen ontslaglijst
  • bewaken OR-adviesaanvraag
  • opstellen sociaal plan

  Overlegfase
  • adviestraject met OR
  • begeleiding onderhandelingstraject met vakbonden

  Implementatie en evaluatie
  • ontslagprocedures bij UWV
  • uitvoering sociaal plan
  • invoering interne organisatiestructuur
  • evaluatie (waaronder motivatieonderzoek en risicoanalyse)

  Schematische voorstelling van het reorganisatieproces
  Schematische voorstelling van het reorganisatieproces.
Saskia Breukels over de AWVN-visie op reorganiseren
Saskia Breukels over de AWVN-visie op reorganiseren

Onno Bouman (ANWB): “AWVN leverde prima advies, adequaat, snel en inhoudelijk goed – zowel voor onze visie op organisatieverandering als voor het sociaal plan. Ook de aanpak, regie en inhoud van AWVN-adviseur Alex Verheijden waren voor ons zeer waardevol in dit complexe traject. We zijn een slag dieper gegaan met HR-adviseurs en managers en dat heeft echt bijgedragen aan een door onze directie gedragen strategie.”