Arbeidsvoorwaardenbeleid

Zonder helder arbeidsvoorwaardenbeleid komen arbeidsvoorwaarden tot stand die onderling geen samenhang hebben en onvoldoende bijdragen aan de HR-strategie van de organisatie. Arbeidsvoorwaardenbeleid is dus nodig – om het arbeidsvoorwaardenoverleg richting te geven, om te kunnen focussen op onderwerpen die er voor het bedrijf werkelijk toe doen.

Vragen die bij de ontwikkeling van arbeidsvoorwaardenbeleid naar voren komen zijn:
• welke HR-speerpunten moeten de arbeidsvoorwaarden ondersteunen?
• welk niveau van arbeidsvoorwaarden wil de werkgever hanteren?
• met welke partijen wilt u onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden?

AWVN adviseert bij het ontwikkelen van het arbeidsvoorwaardenbeleid van uw organisatie. Uitgaande van de organisatiedoelstellingen en de HR-strategie, begeleidt AWVN u bij het bepalen van de belangrijkste uitgangspunten en kerndoelstellingen van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Aangezien draagvlak onder management en medewerkers voor het arbeidsvoorwaardenbeleid cruciaal is, speelt de dialoog met de belangrijkste stakeholders een belangrijke rol.

Aanmelden