Doorrekenen veranderingen in arbeidsvoorwaarden

Dienstverlening AWVN, arbeidsvoorwaarden
Klik op de afbeelding voor een overzicht van de adviesdiensten van AWVN op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Met de rekenmodellen van AWVN kunt u (beoogde) veranderingen in arbeidsvoorwaarden doorrekenen op directe en toekomstige effecten.

 

Een financiële onderbouwing van uw plannen zorgt voor beter inzicht, meer draagvlak en houvast tijdens onderhandelingen. Voor de ‘harde’ financiële onderbouwing van uw vraagstuk ontwikkelt AWVN een rekenmodel op maat. Met dit model kunnen beoogde veranderingen (scenario’s) in uw arbeidsvoorwaardenpakket doorgerekend en gekwantificeerd worden op effecten op korte en lange termijn.

Met de rekenmodellen van AWVN kunt u:
• diverse scenario’s ontwikkelen en doorrekenen
• de urgentie van wijzigingen aantonen
• financiële effecten op korte en lange termijn inschatten
• voorstellen financieel onderbouwen en kwantificeren
• het arbeidsvoorwaardenoverleg beter voorbereiden.

Deze dienstverlening bieden wij ook aan in combinatie met onze reguliere (HR-)beleidsmatige advisering en onze advisering over de ‘zachte’ procesmatige kant van arbeidsvoorwaardenvorming.

Klantvragen

Leden schakelen de hulp van AWVN in bij het doorrekenen van de consequenties bij het
• moderniseren van het arbeidsvoorwaardenpakket
• harmoniseren van arbeidsvoorwaardenpakketten
• opstellen nieuw beloningsbeleid
• veranderen van specifieke arbeidsvoorwaarden.

Het resultaat
• u hebt zicht op de kostenontwikkeling bij ongewijzigd beleid
• u hebt diverse scenario’s ontwikkeld
• u hebt zicht op de effecten en kosten van diverse scenario’s, zowel voor de korte als langere termijn
• u weet aan welke ‘knoppen’ u wel of niet moet draaien
• U weet wat de scenario’s betekenen voor de organisatie en voor individuele medewerkers
• U hebt diverse voorstellen ontwikkeld voor aan de onderhandelingstafel.

 

Neem contact op

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden