NEN: onderzoek voorkeuren van medewerkers voor arbeidsvoorwaarden

NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbindt partijen en belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. NEN vroeg naar aanleiding van een afspraak met de OR en in het kader van de roadmap ‘aantrekkelijk werkgever’ de hulp van AWVN in voor een benchmark van de eigen arbeidsvoorwaarden. AWVN adviseerde om aan die benchmark een onderzoek naar de arbeidsvoorwaardelijke wensen en voorkeuren van medewerkers te koppelen. Dat leverde concrete uitkomsten op die een goede basis zijn voor vervolgstappen.

NEN Preference
Still uit de video ‘Werken bij NEN’

Vraagstuk

NEN laat met regelmaat een benchmark van de eigen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden maken, om te weten in hoeverre die marktconform zijn. Een extra reden deze keer was dat NEN zich vanuit de organisatiestrategie wil positioneren als aantrekkelijke werkgever.

Oplossing
Lisette Balk, beloningsexpert bij AWVN, begeleidde het traject. ′De voorbereiding van de benchmark is in nauw overleg met de OR gedaan. Het leek ons zinvol om deze te combineren met een onderzoek naar de arbeidsvoorwaardelijke wensen en voorkeuren van medewerkers. Dat kan handvatten bieden voor aantrekkelijk werkgeverschap. De preference-tool, die wij al bij meerdere klanten hebben ingezet, is daarvoor een mooi onderzoeksinstrument. Die maakt zichtbaar welke arbeidsvoorwaarden medewerkers belangrijk vinden én hoe tevreden ze daarover zijn. De uitkomsten visualiseren we in een kwadrant met de assen ‘tevredenheid’ en ‘belangrijkheid’. Daaruit blijkt welke arbeidsvoorwaarden vooral moeten blijven, welke ‘nice to have’ zijn, welke verbetering behoeven en van welke de organisatie beter afscheid kan nemen.′
Juist het combineren van de benchmark en zo’n voorkeurenonderzoek levert interessante uitkomsten op, stelt Balk. ′Uit de benchmark bleek bijvoorbeeld dat het beloningsniveau van de resultaatafhankelijke beloning bij NEN vergeleken met gelijksoortige organisaties relatief goed is. Uit Preference bleek echter dat medewerkers helemaal niet zo’n behoefte hebben aan die variabele beloning, omdat ze het een complexe arbeidsvoorwaarde vinden.′

Benieuwd naar de resultaten van een voorkeurenonderzoek? Download de voorbeeldrapportage waarin je het kwadrant ziet en diverse analyses gemaakt met de input van Preference.

voorkant rapportage

Resultaat
De uitkomsten van de benchmark en Preference waren concrete onderwerpen die in werkgroepen verder worden uitgewerkt. Uit de benchmark bleek duidelijk dat de primaire arbeidsvoorwaarden op orde zijn – fijn om te weten. NEN gaat nu aan de slag met de variabele beloning; de waarde daarvan blijft behouden, maar wordt op een meer passende manier ingezet. Ook met loopbaanperspectief en de woon-werkregeling gaat NEN aan de slag. Daarnaast blijkt er vooral behoefte aan flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, omdat de wensen van medewerkers onderling behoorlijk verschillen. Daar wil NEN met een individueel keuzebudget aan tegemoetkomen.
Het grote voordeel voor NEN is dat de organisatie nu een objectieve meting heeft die goede informatie geeft voor vervolgstappen. Duidelijke data, die zorgen voor draagvlak voor die vervolgstappen bij zowel de OR en de medewerkers als bij het management.

Over NEN

NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, brengt stakeholders bij elkaar die samen normen afspreken voor allerlei producten en processen. Afspraken over bijvoorbeeld de afmetingen van een A4’tje of over informatiebeveiliging, maar ook afspraken over circulaire economie worden aan NEN-overlegtafels gemaakt. Door de afspraken die NEN faciliteert, worden onder meer internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid mogelijk gemaakt.
Het hoofdkantoor van de stichting, die 300 medewerkers heeft, is gevestigd in Delft.

AWVN-inzet bij het NEN-project
• Uitvoering en terugkoppeling benchmark primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Uitvoeren onderzoek naar voorkeuren op arbeidsvoorwaardelijk vlak met behulp van de preference tool.
• Presentatie van de resultaten van beide voor de werkgroep en alle medewerkers.
• Samen met de werkgroep en alle medewerkers het unieke verhaal van NEN uit de data destilleren en daarop vervolgacties bepalen voor de roadmap ‘aantrekkelijk werkgever’ van de NEN.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden